Sökning: "Christos Tolis"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christos Tolis.

 1. 1. Riderless self-balancing bicycle : Derivation and implementation of a time variant linearized state space model for balancing a bicycle in motion by turning the front wheel

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :ARTHUR GRÖNLUND; CHRISTOS TOLIS; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Self-driving vehicles are becoming more and more prevalent in society, with buses and cars close to being implemented in the public domain. Self-driving two-wheeled vehicles could be a solution for space-efficient transportation in cities, where space is becoming a larger issue. LÄS MER

 2. 2. Riderless self-balancing bicycle : Derivation and implementation of a time variantlinearized state space model for balancing a bicycle in motion by turning the front wheel

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Arthur Grönlund; Christos Tolis; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Självkörande fordon börjar bli en allt större verklighet isamhället, där bussar och bilar snart kan komma att implementeraspå större skala. Självkörande tvåhjuliga fordonkan vara en möjlig lösning på mindre fordon i städer därutrymme blir mer och mer sparsamt. LÄS MER