Sökning: "etisk konsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden etisk konsumtion.

 1. 1. I betalt samarbete med ... ditt samvete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Löfblad; Julia Örnhem; Kornelija Steinsvik; [2021]
  Nyckelord :Moralisk stress; etisk konsumtion; influencer marketing; konsumtionshets; social identitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att försöka skapa en förståelse för fenomenet moralisk stress ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Detta undersöks på konsumenter för att se på vilket sätt influencer marketing påverkar konsumenter till att känna moralisk stress. LÄS MER

 2. 2. Feminism till salu : En multomodal analys av rakhyvelsföretaget Estrids marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Maja Lindblom; [2021]
  Nyckelord :Marketing; communication; commodity activism; femvertising; multimodality; postfeminism; Estrid; Marknadskommunikation; kommodifierad aktivism; marknadsfeminism; multimodalitet; postfeminism; Estrid;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks rakhyvelsföretaget Estrids marknadskommunikation och hur de laddar sitt varumärke med feministiska värderingar. Studien ämnar besvara hur Estrid framställs som feministiska och vilken presupponerad kvinna kommunikationen riktar sig mot. LÄS MER

 3. 3. Etisk glass : En semiotisk och kritisk diskursanalys av hur glassföretag varumärkeskommunicerar etiska värden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Jaana Salla; [2020]
  Nyckelord :Brand communication; corporate storytelling; multimodal critical discourse analysis; social semiotics; Greimas; Labov; narrativity; value; food discourse; Varumärkeskommunikation; strategisk berättelse; multimodal kritisk diskursanalys; socialsemiotik; Greimas; Labov; narrativitet; värden; matdiskurser;

  Sammanfattning : Denna studie är en kritisk diskursanalys av utvalda texter och förpackningar från glassföretagen Järnaglass och Gute Glass. Syftet är att synliggöra hur etiska värden kommuniceras i varumärkeskommunikation och problematisera hur språket kan reproducera social ojämlikhet och föreställningar om etisk konsumtion i en svensk kontext. LÄS MER

 4. 4. Lättare sagt än gjort : En kvalitativ studie om konsumenters etiska värderingar i förhållande till deras köpbeteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michelle Dam; Emma Ljungnér; Robin Quach; [2020]
  Nyckelord :Animal welfare; ethical clothes; consumer behaviour; sociology; sustainability.; djurens välfärd; etiska kläder; konsumentbeteende; hållbarhet; sociologi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Marknaden för etiska kläder växer ständigt och konsumenter bryr sig alltmer om varifrån produkterna kommer, hur de är producerade och vad det har för inverkan på miljö och djur. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka värderingar konsumenter har kring etiskt producerat material inom modehandeln och hur konsumenter agerar i ett köpbeslut. LÄS MER

 5. 5. Att ta ett felsteg i sportens värld : En komparativ studie om hur atleters personliga varumärken påverkas av etiska, respektive lagliga överträdelser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Tanja Björklund; Johanna Michaelsson; [2020]
  Nyckelord :Personal brands; athlete transgressions; severity of the transgression; brand image; purchase intention; image repair; Therese Johaug; Tiger Woods; Personliga varumärken; atleters överträdelser; överträdelsens svårighetsgrad; varumärkesimage; köpintentioner; varumärkesreparering; Therese Johaug; Tiger Woods;

  Sammanfattning : För professionella atleter har det blivit allt viktigare med starka, personliga varumärken. Det är av stor vikt för personliga varumärken att associeras med positiva och attraktiva attribut då detta influerar konsumenter i deras val av konsumtion. LÄS MER