Sökning: "etisk konsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden etisk konsumtion.

 1. 1. Smink som ställningstagande. En uppsats om etisk konsumtion med exemplet The Body Shop

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Sara Karlsson; Emma Mattsson Brochs; [2019-05-20]
  Nyckelord :kosmetika; The Body Shop; etisk konsumtion; val; identitet; cosmetics; ethical consumption; choice; identity;

  Sammanfattning : This essay set out to investigate how consuming cosmetics can become a statement of ethics, by using The Body Shop brand as an example. Being keen users and make-up artists ourselves we asked: How do our informants use and experience make-up? What pattern of cosmetics consumption can be seen among them and what are they influenced by? In what ways do social media affect their choice of cosmetics? Which ethical decisions are made and how well does their view of The Body Shop agree with the actual ethical profile of the company?Tools of investigation were in-depth interviews, a questionnaire given to 101 individuals and field studies in The Body Shop outlets. LÄS MER

 2. 2. Etiskt guld - En antropologisk studie om hur moral och identitet kan vara komponenter av en metall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Sarah Mineur; [2019]
  Nyckelord :Socialantropologi; moral; rättvis handel; neoliberalism; ekologiskt guld; Social Sciences;

  Sammanfattning : Guld är en ädelmetall vilken kan påverka områden såsom exempelvis miljö, kultur och samhälle. Olika aspekter av moral studeras här genom att se hur identitet skapas men också via olika uppfattningar kring innebörden av ’etiskt guld’. LÄS MER

 3. 3. Etik inom klädindustrin : En kvalitativ studie om konsumenters åsikter om etisk information på klädesplagg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Lundgren; Mimmi Milocco; [2018]
  Nyckelord :ethical consumption; ethical fashion; knowledge; concern; beliefs; etisk konsumtion; etiskt mode; kunskap; oro; åsikter;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie om konsumenters åsikter om etisk information på klädesplagg Det har identifierats att konsumenter saknar kunskap och information för att göra etiska köpbeslut. En följd av detta är att konsumenters bristande kunskap om etiskt mode hindrar dem från att förändra deras oro till faktiska köp. LÄS MER

 4. 4. "Det är viktigt men tydligen inte tillräckligt viktigt” En studie om etisk konsumtion

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Linn Andersson Glad; Isabella Andersson; Sofia Persson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. “Generation Z, nu ska vi konsumera bättre” : En studie om hur sociala medier kan bidra till fler etiska klädköp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hanna Persson; Lovisa Christensson; [2018]
  Nyckelord :Generation Z; Social media; Ethical consumption; Clothing consumption; Intention Actual behaviour; Communication.; Generation Z; Sociala medier; Etisk konsumtion; Klädkonsumtion; Intention Genomförande; Kommunikation.;

  Sammanfattning : Dagens överkonsumtion har resulterat i förödande problem för både natur och oss själva. En av alla lösningar till att minska problemet är att tillverka och erbjuda etiskt korrekta produkter till konsumenter. Men trots att intentionen att köpa dessa produkter har ökat hos konsumenter, genomförs inte dessa köp. LÄS MER