Sökning: "Communication Effectiveness"

Visar resultat 1 - 5 av 310 uppsatser innehållade orden Communication Effectiveness.

 1. 1. It’s What’s Inside That Matters - How an MNC’s internal corporate communication can be designed to be effective and engaging

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Maja Karlsson; Isabelle Klingstedt; [2019-08-08]
  Nyckelord :Internal Corporate Communication; Communication Channels; Content; Effective Communication; Employee Engagement;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Digitization of Information into cloud in supply chain : A case study of VALEO

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Bharath Swaroop AKILAN; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: Innovation has been developing over the last few decades and the digitalization trend is transforming into a reality for all business. In the current scenario, companies are changing supply chain management from conventional to digitalization approaches because the buying and selling system is manual in traditional way and is not cost effective. LÄS MER

 3. 3. Studenter och begränsad skärmtid : Uppbrutet lås bryter inte mobilvanor

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jesper Lundqvist; Lovisa Carlberg; [2019]
  Nyckelord :Screen time; moderation; limits; iOS; students; social media;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka effektiviteten av de inbyggda verktygen för att minska skärmtid i Apples iOS för studenter. Frågeställningen vi har undersökt är “Hur förändras studenters mobilvanor genom att låta Apples Skärmtid låsa appar?”. LÄS MER

 4. 4. RFID for more effective and efficient train maintenance : A case study of a train depot in a deregulated market

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Diana Henningsson; Olivia Wendel; [2019]
  Nyckelord :RFID; effective and efficient train maintenance; deregulated train markets; optimal utilization of train depots.; RFID; effektivt tågunderhåll; avreglerade tågmarknader; optimalt utnyttjande av tågdepåer.;

  Sammanfattning : In this master thesis the potential value of using RFID technology in train depots has been investigated. Train depots are a crucial part of the railway system as safe and timely traffic relies on the maintenance activities preformed in them. LÄS MER

 5. 5. Materialplanering och materialhantering inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Andersson; Anna Hau; Angelica Lundh Deguelle; [2019]
  Nyckelord :Materialflöde; Lean construction; Just in time; Materialmanagement; Materialspill; Material-flow; Material waste;

  Sammanfattning : Byggbranschen kämpar med att kontinuerligt pressa byggtider och kostnader för ett allt snabbare och effektivare byggprojekt för kunds räkning. Materialkostnaden utgör mellan 50– 70 procent av det totala projektet. LÄS MER