Sökning: "Contract Structure"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Contract Structure.

 1. 1. Pactum turpe : En antik rättsfigurs tillämpning i en postmodern värld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Patryk Sapa; [2020]
  Nyckelord :Pactum turpe; postmodernism; olaglighet; ogiltighet; 36§; rättsfilosofi; goda seder; spel; vadslagning; skatteundandraganden; kringgåenden av lag; kriminella överenskommelser; obehörig vinst;

  Sammanfattning : The doctrine of illegality and immorality, pactum turpe, has been questioned by several scholars lately. The fundamental problem is that we live in an increasingly multicultural society governed by a postmodernist paradigm where no objective or universal values can or should be taken for granted. LÄS MER

 2. 2. Avtalsstruktur och risk vid köp av nyproducerade bostadsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Axel Prytz; [2020]
  Nyckelord :Condominium; housing cooperative; tenure; preliminary contract; tenure contract; contract structure; risk; responsibility; contract; force majeure clause; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The housing market in Sweden has had a positive trend since the 1990s. In recent years, the market for newly produced condominiums has changed due to credit restrictions enforced by new legislation. LÄS MER

 3. 3. Med religion som verktyg : En diskursanalys av religiösa referenser inom Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt under år 1900-1919 i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ida Strand; [2020]
  Nyckelord :Kristendom; LKPR; Frigörelse; Rösträtt;

  Sammanfattning : This essay studies how religiosity is formulated and discussed within the women´s suffrage movement, LKPR, in Sweden during the early 1900s. I have studied articles in journals written by central actors in the organization and applied a discourse analysis. LÄS MER

 4. 4. ”Detta klarar du, din jävla sopa!” : En kvalitativ studie om svordomarnas funktion bland elever i Idrott och Hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Madeleine Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Gender; High School students; physical education and health; swear words.; Genus; gymnasieelever; Idrott och Hälsa; svordomsfunktion.;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine the function of swear words amongst student´s in physical education and health. The basis of the study lies on Andersson´s (1985) division for the function of swear words and is categorized after social, psychological and linguistic motives. LÄS MER

 5. 5. Kontroll av projekterade tjocklekar på sättlager och sätt- och fogmaterialets kornstorleksfördelning i överbyggnader i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Daniel Isgren; [2020]
  Nyckelord :sättlager; fogmaterial; kornstorleksfördelning; överbyggnad; bärlager; halvelastisk beläggning; naturstenshällar;

  Sammanfattning : Bärlagret är det översta bärande skiktet i överbyggnaden. När ytor belagda med naturstenshällar och markbetongplattor besiktigas används oftast endast okulär observation trots att beställaren har rätt ”utöva den kontroll över entreprenaden som han anser lämplig” (Byggandets kontraktskommitté , 2014). LÄS MER