Sökning: "DLCO"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet DLCO.

 1. 1. Långvariga effekter av COVID-19 på diffusionskapaciteten i lungorna - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Evelina Tan; [2021]
  Nyckelord :SARS-CoV-2; DLCO; lungfunktion; spirometri;

  Sammanfattning : I december 2019 i Wuhan, Kina, blev en grupp personer infekterade av det nya viruset SARS-CoV-2 som inducerade sjukdomen COVID-19. Sjukdomen påverkar lungfunktionen och studier har visat att långvarig påverkan på lungfunktionen kan förekomma. LÄS MER

 2. 2. Signifikanta skillnader i spirometrivariabler observerad mellan en Jaeger MasterScreen och en Vyntus spirometer : En jämförelse studie mellan två olika lungfunktionsutrustningar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ada Zilic; [2020]
  Nyckelord :Spirometry; Jaeger; Vyntus; pneumotach; ultrasonic sensor; Spirometri; Jaeger; Vyntus; pneumotach; ultraljudssensor;

  Sammanfattning : Introduktion: En av de vanligaste undersökningsmetoderna för att bedöma den respiratoriska funktionen är spirometri. Det är en undersökning som mäter lungvolymer och lungvolymsförändringar över tid. En fullständig lungfunktionsundersökning består av statisk och dynamisk spirometri samt mätning av diffusionskapacitet. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av två diffusionskapacitetsmetoder : en pilotstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Elin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Pulmonary diseases; Spirometry; Intra breath method; Single breath method; carbon monoxide; Pulmonära sjukdomar; Spirometri; Intra breath method; Single breath method; kolmonoxid;

  Sammanfattning : Pulmonary function testing is an important part when it comes to evaluating patients with or at risk for lung diseases. Measurement of the diffusing capacity with carbon monoxide (DLCO) of the lung is a very important parameter and reflects how well the gas exchange work. LÄS MER

 4. 4. The potential of entomopathogenic fungal isolates as an environmentally friendly management option against Acanthoscelides obtectus

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Plant Protection Biology

  Författare :Julia Grund; Lina Hirsch; [2010]
  Nyckelord :Acanthoscelides obtectus; Beauveria bassiana; Metarhizium anisopliae; enthomopathogenic fungi; biological control agents; storage pests; pests in field;

  Sammanfattning : The bean bruchid, Acanthoscelides obtectus is a major threat to bean production. In Ethiopia, where this study was performed, the damage by bruchids on stored beans has been reported to reach up to 38%. To use the isolates Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae in the management of A. LÄS MER

 5. 5. Correlation between COPD and pulmonary hypertension

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Maryam Haghighi; [2005]
  Nyckelord :COPD; pulmonary hypertension; pulmonary function; diffusion capacity;

  Sammanfattning : Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is in up to 90 % of all cases caused by smoking. COPD often has negative effects on circulation, effects that first and foremost can be observed as respiratory insufficiency. LÄS MER