Sökning: "DTT"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet DTT.

 1. 1. Ditiotreitol-behandling av erytrocyter vid förenlighetsprövning av blod till patienter med Darzalex medicinering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Merry Ghilai; [2021]
  Nyckelord :Daratumumab; dithiothreitol; CD38; panaaglutination; RBC-reagents; Daratumumab; ditiotreitol; CD38; panreaktivitet; testerytrocyter;

  Sammanfattning : Introduktion: Daratumumab är en monoklonal antikropp som används för att behandla patienter med multipelt myelom (MM), en typ av blodcancer som har sitt ursprung i B-lymfocyter. Daratumumab binder till CD38 som normalt uttrycks på erytrocyternas yta och ger upphov till panreaktivitet vid förenlighetsprövning, som kan maskera kliniskt signifikanta antikroppar. LÄS MER

 2. 2. Verifiering av metod för dithiothreitolbehandling av testerytrocyter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jonna Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Dithiothreitol DTT ; Daratumumab; Testerytrocyter; Metodverifiering;

  Sammanfattning : Personer som lider av multipelt myelom (MM) behandlas ofta med daratumumab. Daratumumab fäster till CD38 på erytrocyter vilket leder till problem med förenlighetsprövning, såsom antikroppsidentifiering och screening. När daratumumab i patientens plasma binder till testerytrocyter, ger det upphov till panreaktivitet. LÄS MER

 3. 3. Modeling of the pedestal performance in the DTT tokamak

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Hampus Nyström; [2020]
  Nyckelord :Fusion; pedestal; DTT;

  Sammanfattning : This master thesis concerns the modeling of the pedestal in the fusion plasma device DTT and its dependence on several plasma parameters. The modeling was performed using the Europed code which is based on the EPED model. Several parameters were found to have a significant impact on the pedestal predictions. LÄS MER

 4. 4. Identification of Trypsin Digested Transferrin using HPLC and MALDI-MS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Weyni Ghebreamlak; [2019]
  Nyckelord :Transferrin; Glycopeptides; Digestion; HPLC; MALDI-MS;

  Sammanfattning : In this project, separation of trypsin digested transferrin (Tf) has been studied, using a RP HPLC- UV system equipped with a C18 column. 0.1% TFA/MQ-water and 90% MeOH were used as mobile phase A and mobile phase B, respectively. LÄS MER

 5. 5. Why is Uganda experiencing a stall in fertility decline and what implications does the high desired fertility have for the fertility transition? - A case study of Uganda as a deviant case of the Demographic Transition Theory

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elin Svensson; [2019]
  Nyckelord :The Demographic Theory Fertility Reproductive behaviour Desired fertility; Social Sciences;

  Sammanfattning : WHO The World Health Organisation (WHO) recognises that demographic trends play an essential role in the overall development of a country and improvements in economic, social and health conditions. One of the grand theories of population studies is the Demographic Transition Theory, a linear and universal model of population change. LÄS MER