Sökning: "Daniel Vikström"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Daniel Vikström.

 1. 1. SAMBANDET MELLAN SKULDSÄTTNING OCH LÖNSAMHET : En kvantitativ studie om svenska skogsföretag

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Andersen Nyström; Daniel Vikström; [2019]
  Nyckelord :Lönsamhet; Kapitalstruktur; Skuldsättning; Svensk skogsindustri;

  Sammanfattning : Den svenska skogsindustrin är viktig för den svenska ekonomin. Den står bland annat för 9-12% av svensk industris totala sysselsättning, export, omsättning och förädlingsvärde, 90% av massa- och pappersproduktion samt 70% av sågade trävaror exporteras till utlandet. LÄS MER

 2. 2. "Hela länet som sin hemstad" : Om statlig kulturpolitik och konstvärldar i Västernorrlands län

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Daniel Vikström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The swedish state have as of late seemingly distanced themselves from the cultural politics regarding painting- and sculpture artists. Since the implementation of “samverkansmodellen”, a plan to regionalise the culture politics and the distribution of economic resources to the different countys of Sweden, the state has increasingly been hesitant to make any decisions regarding the painting- and sculpture artists. LÄS MER

 3. 3. IPO och finansiell prestation : En kvantitativ studie om börsnoteringars inverkan på företags lönsamhet och tillväxt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Öman; Daniel Vikström; [2018]
  Nyckelord :IPO; lönsamhet; finansiell utveckling; tillväxt; Pecking order theory; Agency cost theory;

  Sammanfattning : Huruvida ett företag gynnas av att börsnotera sig är många gånger en fråga som är svår att svara på. Det finns fördelar såväl som nackdelar med att gå från att vara ett privatägt till ett publikt bolag noterat på den svenska aktiemarknaden. LÄS MER

 4. 4. Fantomsmärtor eller växtvärk? : Om förutsättningarna att spela livemusik i postkulturhuvudstaden Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Daniel Vikström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When performing music in front of a live audience place factors in greatly, both for musicians and audiences. It is often something most people don’t think of, but it’s essential for having a memorable and safe experience, according to your expectations as either musician or audience member. LÄS MER

 5. 5. Avskaffad revisionsplikt : En litteraturstudie om tänkta och faktiska konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Vikström; Jonas Jansson; [2015]
  Nyckelord :Revoked audit obligation; SOU 2008:32; Consequences; intended; actual; avskaffad revisionsplikt; SOU 2008:32; konsekvenser; tänkta; faktiska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGDatum: 2015-05-29Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomiInstitution: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, Mälardalens högskolaFörfattare: Daniel Vikström Jonas Jansson                 28 december 1989 28 januari 1990Titel: Avskaffad revisionsplikt – En litteraturstudie om tänkta och faktiska konsekvenser för revisorerHandledare: Esbjörn SegelledNyckelord: Avskaffad revisionsplikt, SOU 2008:32, konsekvenser, tänkta, faktiskaFrågeställning: Vilka skillnader finns det mellan de konsekvenser som presenterats i delbetänkandet SOU 2008:32 och hur det faktiskt har blivit?Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån existerande studier kartlägga vilka konsekvenser den avskaffade revisionsplikten har fått för revisorer och jämföra dessa med de tänkta konsekvenser som presenterats i delbetänkande SOU 2008:32.Metod: Studien genomfördes i form av en litteraturstudie för att kunna utgå från ett större antal intervjuer med revisorer jämfört med att genomföra egna intervjuer. LÄS MER