Sökning: "Dark triad"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Dark triad.

 1. 1. The Dark Triad and Moral Decision-Making at the Workplace

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Pauline Halm; Julia Möhring; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det machiavellistiska personlighetsdragets förekomst bland fastighetsmäklare: En studie med fokus på försäljningsprestationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Backman; Fanny Hellgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: The occurrence of the Machiavellian personality trait among real estate agents: A study focusing on sales performance   Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration   Author: Jessica Backman & Fanny Hellgren   Supervisor: Jonas Kågström   Date: 2019 - June     Aim: The purpose of this research paper is to analyze the presence of the personality trait Machiavellianism among Swedish real estate agents and its impact on sales performances.   Method: The study is based on a quantitative research method with a deductive approach. LÄS MER

 3. 3. Att förutsäga kontraproduktiva arbetsbeteenden med hjälp av personlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fredrik Borg; [2018]
  Nyckelord :Personlighetstest; shapes; Mörka triaden; Dark triad; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetspsykologiska test används numera i stor utsträckning i samband med rekrytering. Studiens syfte var att undersöka huruvida det arbetspsykologiska personlighetstestet shapes (management) (cut-e GmbH, 2017), utöver att predicera arbetsprestation, även kunde användas för att predicera kontraproduktiva arbetsbeteenden. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan emotionell intelligens, personlighet och arbetsprestation : en tvärsnittsstudie som validerar den svenskaversionen av TEIQue-SF

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Annica Hjalmarsson; [2018]
  Nyckelord :emotional intelligence; trait EI; personality; five-factor model; Dark Triad; work performance; emotionell intelligens; EI; personlighet; femfaktorsmodellen; dark triad; arbetsprestation;

  Sammanfattning : Emotionell intelligens har studerats under flertalet år, i olika länder, och har definierats på olika sätt. Egenskapen emotionell intelligens består av fyra dimensioner; emotionality, self-control, well-being och sociability, och mäts genom mätinstrumentet TEIQue-SF. LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan Big Five, mörka triaden och social önskvärdhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emilia Larsson; Josefine Regnér; [2017]
  Nyckelord :Big Five; Mörka triaden; Subklinisk psykopati; Subklinisk narcissism; Machiavellism; Social önskvärdhet; Personlighetsmätning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ingen tidigare forskning har belyst hur social önskvärdhet som en faktor kan påverka sambanden mellan personlighetsdragen i Big Five och den mörka triaden. Den föreliggande studiens syfte är således att undersöka relationen dem emellan för att se hur tendensen att svara på ett socialt önskvärt sätt påverkar dess relationer. LÄS MER