Sökning: "Den visuella texten : multimodal analys i praktiken"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Den visuella texten : multimodal analys i praktiken.

 1. 1. Sätt på en film! : En intersektionell och multimodal analys av ett utbildningsprogram som lärresurs för årskurs Fk-3 i ämnet teknik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jorunn Steiner; Klara Einarsson; [2019]
  Nyckelord :multimodalitet; sociosemiotik; intersektionalitet; digitala lärresurser; betydelsepotential;

  Sammanfattning : Utöver traditionellt tryckta läromedel som används i undervisningen förekommer även film som lärresurs i grundskolan. Termen lärresurs kommer från den engelska termen, open educational resources, OER, och är en ganska ny term i Sverige och avser resurser som finns fritt på internet (Ossiannilsson, 2011, s. 65). LÄS MER

 2. 2. Fyrkantsfaktorn - En textanalys om seriepedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hannah Oredsson; [2010]
  Nyckelord :tecknade serier; multimodal textanalys;

  Sammanfattning : Jag har utfört en kvalitativ innehållsanalys av seriealbumet Bernadotte – Vår franske kung (skapad 2009 av Kulturpoolen i Falun) utifrån ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv i vilken jag utforskar frågeställningen, vilka pedagogiska bildberättarverktyg står att finna och hur kan dessa användas? Analysmodellen är hämtad från Anders Björkvalls bok om multimodal analys Den visuella texten – Multimodal analys i praktiken (2009) och innebär inventering och sortering av textelement och narrativa verktyg. Jag har lagt betoning på redovisning av Björkvalls modell och en rad kommunikativa serieverktyg. LÄS MER