Sökning: "Developing Business Process Information System Thesis"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Developing Business Process Information System Thesis.

 1. 1. Blockchain technology, an enabling force: : Getting access to a new spectrum of international markets

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Felix Albrektson; Max Bergström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The impact that technology has on modern international business is comprehensive, it has, and is transforming the way that business and interaction are conducted across borders. Through development of new technologies arises opportunities to be exploited in the search for beneficial advantages. LÄS MER

 2. 2. Modelling and Analysis of Swedish Heavy Industry Supply Chain Data Management to Improve Efficiency and Security

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Supply chain management; Supply chain; Distributed systems; Distributed ledger technology; Blockchain; Hyperledger; Swedish heavy industry; Product certificates; Leveranskedja; Distribuerade system; Distribuerad databasteknik; Blockkedja; Hyperledger Fabric; Distribuerad liggare; Svenska tungindustrin; Datahantering;

  Sammanfattning : Product certificates are sent throughout the supply chain of Swedish heavy industry in order to show provenance and physical characteristics of objects such as screws. The data management of the certificates has been, and still is, a very manual process. The process requires extensive work in order to maintain a correct record of the certificates. LÄS MER

 3. 3. Integrating third-party APIs as a microservice

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :David Eriksson; [2021]
  Nyckelord :microservices; api; docker; iterative development;

  Sammanfattning : Microservices are a way of decentralizing software services into smaller, isolated environments with contained, specific responsibilities. The traditional approach of monolithic applications introduces many problems regarding complexity due to scaling of functionality. LÄS MER

 4. 4. Leveransstörningar i produktion : En undersökning av JM:s leveransprecision och arbetsledarnas nyttjande av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Engin Celik; Tobias Bohman; [2019]
  Nyckelord :Delivery defects; Delivery precision; Leveransstörningar; Leveransprecision; Avropssystemet; Inköpssystemet;

  Sammanfattning : Logistik- och leveransprocessen i byggsektorn har alltid varit ett problematiskt område. Till följd av att byggnadsprojekt sker i projektform och produktionen är platsbaserad blir det svårt att skapa standardiserade logistikflöden. Detta innebär att effektiva metoder måste tillämpas för att kunna uppnå en optimal logistikprocess. LÄS MER

 5. 5. Optimering av produktflöde genom analys av tillverkningskapacitet

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Sharmin Chowdhury; Masouda Mostafai; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes hos en produktionsverksamhet i syfte att beräkna tillverkningskapaciteten av ett produktflöde. Beräkningen av tillverkningskapaciteten görs för att se om produktionssystemet klarar av att möta den prognostiserade efterfrågan. LÄS MER