Sökning: "Dual Stacking"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dual Stacking.

 1. 1. Product development for a spacesaving daybed

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Anund Fernando; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis documents a product development project as a Bachelor of Science in Innovation Technology and Design engineering degree. The thesis was written during spring 2020 at Karlstad University. The project was conducted on behalf of IKEA of Sweden with the goal of developing a new daybed. LÄS MER

 2. 2. Migrering från IPv4 till IPv6 : En studie i komplexitet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Erik Johansson; Rasmus Kroon; [2015]
  Nyckelord :Migration; IPv4; IPv6; Complexity; Dual Stacking; Manuall 6 to 4; Dynamic 6 to 4; ISATAP; Teredo Tunneling; NAT-PT; NAT64; Laboration; Time; Migrering; IPv4; IPv6; Komplexitet; Dual Stacking; Manuell 6 till 4; Dynamisk 6 till 4; ISATAP; Teredo Tunnel; NAT-PT; NAT64; Laboration; Tid;

  Sammanfattning : Den här rapporten grundar sig i problematiken med att kombinera TCP/IPv4 ochTCP/IPv6 med varandra. De två protokollen är inte kompatibla att skicka paket mellansig och bara delar av internet använder sig av, eller har stöd för, det nyare protokolletIPv6. LÄS MER