Sökning: "EIBI"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet EIBI.

 1. 1. Jämförelse av antal kommunikativa initiativ hos små barn med AST före och efter beteendeanalytisk intervention

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Anne-Marie Stenberg; Helena Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Tillämpad beteendeanalys; EIBI; AST; logopedi; mands; tacts; kommunikation;

  Sammanfattning : Autism spectrum disorder (ASD) is a developmental disorder that limits one’s ability to engage in a mutual, social interaction. Joint attention, imitation and social involvement are social abilities together with other cognitive functions that determine speechdevelopment. LÄS MER

 2. 2. Beteendeteterapeutisk intensivträning av adaptiva färdigheter av barn med autism vid en mellansvensk habilitering

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Josefin Mannberg; [2010]
  Nyckelord :autism; adaptiv förmåga; beteendeterapeutisk intensivträning;

  Sammanfattning : Att ha ett autismspektrumtillstånd innebär en omfattande störning i utvecklingen som karaktäriseras av stora brister i förmågan till social interaktion, kommunikation och i hög utsträckning ett ritualistiskt och stereotypt beteende. Det finns en stor variation i uppvisade svårigheter och hur barn svarar på en intervention, vilket försvårar att dra samstämmiga slutsatser om vad som är effektiv träning för barnen. LÄS MER