Sökning: "Anecdotes"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Anecdotes.

 1. 1. Om Efterkonstruktioner – Drömmar, Anekdoter och Hemligheter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jonathan Wanér Hedberg; [2019]
  Nyckelord :Post Hoc Construction; Dreams; Anecdotes; Secrets; Impression Management; Storytelling; Narrative Selection; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis seeks a sociological explanation of how and why thirteen interviewees told and constructed the telling of their dreams, anecdotes and secrets. Using Erving Coffman’s theories about impression management, this thesis was able to show how the interviewees prepared their telling of dreams, anecdotes and secrets via post hoc circumstances. LÄS MER

 2. 2. After the Celebrations, Silence? A Grounded Theory Study on Remembering and Forgetting the Post-Cold War Transition in Eastern German Families

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emilia Henkel; [2018]
  Nyckelord :post-conflict transition; Eastern Germany; family memory; intergenerational communication; communicative silence;

  Sammanfattning : This grounded theory study explores how the post-conflict transition in the aftermath of the Cold War is remembered in Eastern German families across generations with and without experiential memories. The dataset consists of seven in-depth intergenerational interviews with families living in Eastern Germany, which were conducted in Thuringia during April and May 2018 in an anthropological research. LÄS MER

 3. 3. Nutrition och nutritionsrelaterade komplikationer för fjällreptiler

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sara Nilsson; [2016]
  Nyckelord :ödla; orm; nutrition; omvårdnad; djursjukskötare; inappetens; anorexi;

  Sammanfattning : Sjukdom och ohälsa orsakad av felaktig djurhållning är den huvudsakliga orsaken till sjukhusvistelse för fjällreptiler. Ett icke tillgodosett behov i fångenskap grundas framförallt i okunskap. LÄS MER

 4. 4. Hur unga kvinnor med depression upplever omgivningens attityder - fyra anekdoter tolkade ur ett livsvärldsperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elias Ternström; [2016]
  Nyckelord :depression; young women; attitudes; lifeworld perspective; hermeneutic phenomenology; Social Sciences;

  Sammanfattning : How young women with depression experience attitudes from other people - four anecdotes interpreted from a lifeworld perspective The aim of this master thesis was to, through a lifeworld perspective, understand how young women with some form of depression, experience other people’s negative attitudes towards depression. Using a hermeneutic phenomenological method, as described by Max van Manen, four women were interviewed with a semi-structured questionnaire, containing questions that mainly highlighted an anecdote that the interviewees had experienced. LÄS MER

 5. 5. UNCERTAINTY AVOIDANCE AND ITS INFLUENCE ON ENTREPRENEURSHIP AMONG LITHUANIANS

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aivaras Sostakas; [2015]
  Nyckelord :Key words: Cultural Dimensions; Culture; Uncertainty Avoidance; Entrepreneurship; Lithuania; Sweden; Belgium; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this thesis is to examine whether uncertainty avoidance or risk intolerance has influence on entrepreneurship among Lithuanians. This paper aims to looks into the cultural dimensions according to a Dutch researcher, Geert Hofstede who rated Lithuania an index score of 65, and a study by a Lithuanian professor Huettinger (2008) who rated Lithuania a score of 59, whereby 100 means an extremely risk intolerant score and 1 being extremely risk tolerant score. LÄS MER