Sökning: "EXAMENSARBETE medicinsk teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden EXAMENSARBETE medicinsk teknik.

 1. 1. Enkel UV-absorptionsfotometer för absorbansmätning i medicinska prover

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronikUmeå universitet/Institutionen för strålningsvetenskaper

  Författare :Pontus Edling; [2019]
  Nyckelord :UV-absorption photometry; UV-absorptionsfotometer;

  Sammanfattning : Inom laboratoriemedicin finns utrustning som spektralfotometern som kan mäta absorption i en lösning för att bestämma koncentrationen av proteiner, aminosyror och liknande. Detta är en ofta en dyr och svårtillgänglig utrustning. LÄS MER

 2. 2. Atherosclerosis - A finite element study of plaque distribution and stability

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Paul Lidgard; [2017]
  Nyckelord :Atherosclerosis; Plaque; Stability; Finite element; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is a chronic disease of arteries. Cardiovascular diseases, of which atherosclerosis is an underlying mechanism, are the most common causes of death globally. The disease is characterised by lipids having penetrated the intima of the artery wall, accompanied by inflammation, fibrosis and endothelial hyperplasia. LÄS MER

 3. 3. Hur bra är digital vård? En undersökning av kvalitet och effektivitet hos en digital vårdcentral

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Ebba Knutsson; Emelie Holmberg; [2017]
  Nyckelord :digitalisering; digital vård; e-hälsa; medicinsk kvalitet; digitala kommunikationsmedel; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Digitalisering av sjukvården tar idag stor plats i samhällsdiskussionen och ses som ett sätt att möta utmaningarna sjukvården står inför. En förutsättning för ett effektiviserat sjukvårdssystem är en förstärkt och effektiviserad primärvård. E-hälsa och digital teknik är viktiga verktyg för att kunna uppnå detta. LÄS MER

 4. 4. Measuring in an Agile System Development Process : A Case Study in Health IT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Felix Johansson; Samir Uppugunduri; [2017]
  Nyckelord :Agile Software Development; Value Creation; Measuring; Metrics;

  Sammanfattning : The basic aim for any software development organization is to maximize value creation for any given investment. To amplify and speed up value creation efforts, Agile Software Development has gained much popularity during the last decade as a response to a volatile and disruptive market. LÄS MER

 5. 5. Mekanisk sårrengöring : Ett ergonomiskt utformat handverktyg för sårrengörning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikael Johansson; [2016]
  Nyckelord :Ergonomi; sårrengöring; handverktyg; medicinsk apparatteknik;

  Sammanfattning : ”Mekanisk sårrengörning – Ett ergonomiskt utformat handverktyg till sårvården” är ett examensarbete som, under vårterminen 2012, självständigt har utförts av Mikael Johansson i ett nära samarbete med den andra gruppmedlemmen Fredrick Ekman. Examensarbetet har omfattat 22. LÄS MER