Sökning: "Ebba Bjurström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ebba Bjurström.

 1. 1. Effektivisering av material- och produktionsflöde : En fallstudie på SWEP International AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Ebba Carlsson; Torsten Tingström; [2022]
  Nyckelord :Lean tillverkning; Facility layout; Materialhantering; Materialflöde; Slöseri; 5S; Aktivitetskartläggning; produkter i arbete;

  Sammanfattning : Effektivisering av material- och produktionsstyrning skaparförutsättningar att åstadkomma mätningar och uppföljningar som senarekan påverka beteenden i företaget. Att uppnå en högproduktionseffektivitet där material hamnar på rätt plats, i rätt tid och irätt skick kan vara ett komplext problem om ett flertal produkter rör siginom samma område på ett okontrollerat sätt (Jonsson & Mattsson,2013; Bjurström, 2016). LÄS MER

 2. 2. Yes I Can!? En fallstudie om intern marknadsföring på Radisson SAS i Malmö.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Andreas Nordbeck; Ebba Järrud; Anna Bjurström; [2009]
  Nyckelord :intern marknadsföring; intern kommunikation; mellanchef; organisationsidentifikation; karismatiskt ledarskap; servicekultur; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : I en konkurrensutsatt och ekonomiskt pressad bransch gäller det att ha ett starkt varumärke. I servicebranschen spelar den kundnära personalen en särskilt viktig roll för gästens upplevelse av företaget, och de flesta företag jobbar på något sätt med att försöka få personalen att ”leva varumärket”. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation : Då köparen inte är användaren

  Kandidat-uppsats, Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Bjurström; Hanna Owe; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens aktuella litteratur innehåller inte någon analys av kommunikationsprocessen vad gäller sändare till mottagare, hur ser kommunikationen ut när mottagaren inte är samma person som köparen, som i en ”förälderbarn” relation? Detta är en vinkel som vi tycker bör belysas i ämnet ”kommunikations- teori”. I vår uppsats har vi valt att studera denna vinkel och har därefter utvecklat en modell över just denna typ av kommunikation, där köparen - föräldern, av produkten inte är samma som användaren – barnet. LÄS MER