Sökning: "Elin Grune"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Elin Grune.

  1. 1. “Vart tar alla killar vägen?” : En kvalitativ studie om kuratorers erfarenheter av killars inställning till att söka samtalsstöd på ungdomsmottagningar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Tove Gustafsson; Elin Grune; [2015]
    Nyckelord :Killar; samtalsstöd; kuratorer; ungdomsmottagningar;

    Sammanfattning : Forskning visar att allt fler barn och ungdomar i Sverige utvecklar psykisk ohälsa. I Sverige finns olika instanser dit ungdomar kan vända sig om de mår dåligt och är i behov av samtalsstöd. En av dessa platser är ungdomsmottagningen som riktar sig till både killar och tjejer. LÄS MER