Sökning: "Entrepreneurial Success"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Entrepreneurial Success.

 1. 1. THE HAMBURG-ST.-PAULI-BRANDDIALECTIC - Examining Hamburg’s city branding approach and its effects on the local Red-Light-District

  Master-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Miriam Green; [2019]
  Nyckelord :City Branding; Tourism; Gentrification; Red-Light District; Prostitution; Sex Work; Neoliberalism; Revanchist City; Entrepreneurial City; Reeperbahn; St. Pauli; Marke Hamburg; NION;

  Sammanfattning : “What is certain is that the question of […] re-making a landscape of prostitution in the city […] needs to be viewed as part of a changing, global discourse on the nature of contemporary cities” (Aalbers & Sabat 2012, p. 114). LÄS MER

 2. 2. Effect of Storytelling on Crowdfunding Campaign Success

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Abhay Girimaji; Thameez Abdul Rahman; [2019]
  Nyckelord :storytelling; entrepreneurship; crowdfunding; entrepreneur; funding; crowdfunding success;

  Sammanfattning : Storytelling is an important skillset for an entrepreneur to possess in order to appeal to funders. Crowdfunding is a relatively new funding mechanism, involving the crowd to fund projects or ideas. The evolution of crowdfunding has created an alternative to traditional means of funding such as bank loans, venture capital and angel investors. LÄS MER

 3. 3. An Evaluation of the Marketing Process in B2B and B2C Startups

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Farzana Madosh; Betty Ålander; [2019]
  Nyckelord :Marketing process; B2B; B2C; Software as a Service; Startup; Market Analysis; Evaluation; Segmentation; Targeting; Positioning; Execution; Marknadsföringsprocess; B2B; B2C; mjukvara som tjänst; startup; marknadsanalys; utvärdering; segmentering;

  Sammanfattning : Marketing is a key function for all organizations and is seen as essential in order to achieve success when launching a new business. Following from the overwhelming amount of accessible data for companies, there exist an urge to understand what activities to include in the marketing process and how to manage them. LÄS MER

 4. 4. Partnering : En utvärdering av samverkan vid om- och tillbyggnad i vårdverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Gustav Wikström; [2019]
  Nyckelord :samverkan; utökad samverkan; partnering;

  Sammanfattning : Under många har det riktats kritik mot bygg- och fastighetsbranschen. T.ex. har offentliga utredningar påvisat att byggkostnaderna är för höga, kvaliteten för låg, tidplaner ofta överskrids, konkurrensen för liten etc. LÄS MER

 5. 5. Hur tar jag mig förbi det här? : En kvalitativ studie om självledarskapets fördelar i artisters karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linnea Bennedicks; Niklas Jarelius Persson; Johanna Stjernström; [2019]
  Nyckelord :Self-leadership; characteristics; motivation; setbacks; career; passion; artists; entrepreneurship; success; Självledarskap; egenskaper; motivation; motgång; karriär; passion; artister; entreprenörskap; framgång;

  Sammanfattning : Artistyrket tycks ha genomgått en förändring på grund av digitaliseringen. Förändrade förutsättningar tycks ha gett artistyrket en mer entreprenörspräglad sida där ansvaret över sin karriär har ökat hos artister. LÄS MER