Sökning: "return on investment"

Visar resultat 1 - 5 av 662 uppsatser innehållade orden return on investment.

 1. 1. Kan regelbaserad fundamental analys slå marknaden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bromée; Sanna Ruuskanen; Nils Wikström; x x; [2020]
  Nyckelord :The Efficient Market Hypotesis; Three Factor Model; Five Factor Model; F-Score; investment strategies; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om Piotroskis F-score kan uppnå en riskjusterad överavkastning på den utvecklade europeiska marknaden samt om F-score är effektiv i att separera vinnande från förlorande aktier. Metod: Studien har genomförts med kvantitativ deduktiv metod och undersöker F-score som investeringsstrategi på den europeiska marknaden med hjälp av regressionstest baserade på riskmodeller. LÄS MER

 2. 2. Investment in Working Capital and Shareholder Wealth - A Study on the Swedish Market

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Sande; David Lövgren; [2020]
  Nyckelord :Working Capital Management; Investment; Shareholder Wealth; Business and Economics;

  Sammanfattning : We examine the relationship between investments in working capital and shareholder wealth on Swedish firms. By measuring excess return on a sample consisting of 143 listed Swedish firms between 2009 – 2018, several conclusions could be made. LÄS MER

 3. 3. Are sustainable funds sustainable in terms of return? : a study on the Swedish fund market

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emil Thelander; [2020]
  Nyckelord :csr; esg; finance; funds; portfolio theory; risk-adjusted return; sri; sustainable fund; sustainability;

  Sammanfattning : Sustainable investments have become a highly popular choice amongst private investors over the last decades and the number of alternatives has increased on the Swedish market. Sustainable funds have become one of the more popular options for Swedish investors that looks for sustainable investment options. LÄS MER

 4. 4. Det svenska börsintroduktionspusslet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josephine Nilsson; Rune Nicholas Christoffer Wikman; Carl Magnus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Abnormal avkastning: Marknadsjusterad överavkastning alfa på tre års sikt. BHAR: Buy and Hold Average Return. Marknadsjusterad avkastning på tre års sikt rensat för första handelsdagens utveckling. Het marknad: Period av högkonjunktur på aktiemarknaden då antalet börsintroduktioner tenderar att vara många. Informationsassymetri: Det informationsgap som föreligger mellan olika parter i en transaktionssituation. Syftar i vår studie till det faktum att insiders informerade investerare har tillgång till mera information om företaget än oinformerade investerare. IPO: Initial Public Offering börsintroduktion . Förfarande som innebär att aktier görs tillgängliga för handel av allmänheten på en aktiebörs. Kan ske genom utgivning av nya aktier och eller genom att befintliga ägare säljer befintliga aktier. Långsiktig prestation: Börsintroduktionens positiva eller negativa avkastning på tre års sikt rensat för första handelsdagens utveckling. Nasdaq Stockholm Main Market: Den svenska reglerade marknaden för handel av aktier och andra finansiella instrument. Underprissättning: Aktiekursen i slutet av första handelsdagen minus den fastställda introduktionskursen; om värdet är positivt =den positiva avkastning som ett företag uppvisar under första handelsdagen på en aktiebörs . Underwriter: Part som fungerar som mellanhand mellan företaget som avser att genomföra börsintroduktion och investerare. Underwriter och Investment Bank IB används löpande och synonymt genom hela uppsatsen.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Det svenska börsintroduktionspusslet Seminariedatum: 17/01/2020 Kurs: FEKH89 Kandidatuppsats i Finansiering, 15hp Författare: Carl-Magnus Andersson, Josephine Nilsson, Nicholas Wikman Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: IPO, Underprissättning, Långsiktig underprestation, Förstadagsavkastning, Cyklikalitet, Nasdaq OMX Main Market, BHAR Syfte: Att undersöka förekomsten av underprissättning och långsiktig prestation av börsintroduktioner som skett på den svenska reglerade aktiemarknaden mellan åren 1999-2016 samt vilka faktorer som bidragit till detta fenomen. Metodologi: Kvantitativ undersökning Teoretiskt perspektiv: Tidigare forskning av IPO-marknaden har funnit att börsintroduktioner i genomsnitt är underprissatta. LÄS MER

 5. 5. Covariance Matrix Regularization for Portfolio Selection: Achieving Desired Risk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Manu Upadhyaya; [2020]
  Nyckelord :covariance matrix; portfolio selection; risk; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The modus operandi of most asset managers is to promise clients an annual risk target, where risk is measured by realized standard deviation of portfolio returns. Moreover, Markowitz (1952) portfolio selection requires an estimate of the covariance matrix of the returns of the financial instruments under consideration. LÄS MER