Sökning: "Erdintch Mehmed"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erdintch Mehmed.

 1. 1. Systembolaget på en avmonopoliserad marknad

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Snjezana Vlahov; Stefan Olsson; Erdintch Zavetin Mehmed; [2005]
  Nyckelord :behov; nöjdhet; lojalitet; Köpbeteende; Segmentering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning I dagsläget debatteras det frekvent kring Systembolagets ”vara eller inte vara”. Konsumtionen i landet stiger i högre grad än vad Systembolagets försäljning gör. I Skåne län har Systembolaget försäljningssiffror minskat trots att konsumtionen stigit. LÄS MER

 2. 2. The objectives for foreign direct investments in interaction with the forms and types of foreign direct investments

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Erdintch Mehmed; Arben Osmani; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose:The main purpose of this dissertation is to:• examine if there exists any interaction between the different motives that companies have for undertaking FDIs and the different forms of FDIs such as acquisitions and green-field investments•examine if there exists any interaction between the different motives that companies have for undertaking FDIs and the different types of FDIs such as horizontal and vertical FDIs.Method: We have chosen to base our research on quantitative data that have been collected through a deductive approach. LÄS MER