Sökning: "Erik Back"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Erik Back.

 1. 1. WEC Back-to-back Topology

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Erik Lindberg; Lukas Magnusson; [2018]
  Nyckelord :wave energy; electricity; power electronics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Design av dynamisk kundtjänstsida

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Wallin; Erik Avetisyan; Olle Djerf; [2018]
  Nyckelord :Webbdesign; FAQ; kundtjänst;

  Sammanfattning : Målet var att designa en demo till en modulär och dynamisk kundtjänstsida. Denna sida skulle lätt kunna skalas, byggas på och kopplas till andra system. Lite mer konkret så designas en hemsida åt apoteket Kronan, på uppdrag av Connectel. LÄS MER

 3. 3. Alkohol i arbetslivet - En undersökning om anställningsskydd och rehabiliteringsskyldighet när alkoholbruk går ut över arbetet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Magnusson; [2018]
  Nyckelord :alkohol; arbetsrätt; missbruk; rehabilitering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om en arbetstagares alkoholbruk går ut över arbetsprestationen så ligger det i arbetsgivarens intresse att åtgärda det, antingen genom att se till att arbetstagarens arbetsprestation blir bättre igen eller genom att avbryta anställningen. I svensk arbetsrättslagstiftning är det dock viktigt att särskilja på om en arbetstagare isåfall lider av en alkoholsjukdom eller inte. LÄS MER

 4. 4. Market Efficiency Under Differing Regulatory Frameworks

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jacob Carlsson; Erik Bergstrand; [2018]
  Nyckelord :MTF; MiFID; Market efficiency; transaction costs; event study;

  Sammanfattning : This study investigates empirical evidence for differences in terms of market efficiency between exchange-regulated (Multilateral Trading Facilities) and regulated marketplaces (i.e. the weak-form efficiency). The study explores the nature of the random walk of the marketplaces (i. LÄS MER

 5. 5. "They're coming for our games" : A study of far-right social mobilization in the gaming community

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erik Lindvall; [2018]
  Nyckelord :Social movement; mobilization; radicalization; political activation; internet; online; gamers; gamergate; video games; anti-feminism; wolfenstein;

  Sammanfattning : The aim of this is thesis is to study and understand the development within the gaming community in the latter half of 2014, where a harassment campaign against the female developer Zoe Quinn led to an industry-spanning controversy that divided large sections of the gaming community, and how this fed into a far-right radicalization of certain groups of young male gamers. This thesis focuses on the idea that the controversy in question helped mobilize these games into an online social movement that aimed to “take back our games” from the perceived outside threats of feminism and political correctness, and how they through that process became an easy target for assimilation within large far-right and white supremacist movements. LÄS MER