Sökning: "Erik Back"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Erik Back.

 1. 1. Evaluation of potential for metal/polymer/metal sandwich material as outer panels for trucks

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Erik Wendel; [2019]
  Nyckelord :Sandwich materials; panels; trucks; formability; hemming; lap shear; T-peel; impact;

  Sammanfattning : Reducing the weight of the truck vehicle conveys more cargo to be carried by thetrailer. This has a significant impact on the efficiency of the transport lowering both the total cost of cargo moved and the total carbon dioxide emitted. LÄS MER

 2. 2. WEC Back-to-back Topology

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Erik Lindberg; Lukas Magnusson; [2018]
  Nyckelord :wave energy; electricity; power electronics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Design av dynamisk kundtjänstsida

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Wallin; Erik Avetisyan; Olle Djerf; [2018]
  Nyckelord :Webbdesign; FAQ; kundtjänst;

  Sammanfattning : Målet var att designa en demo till en modulär och dynamisk kundtjänstsida. Denna sida skulle lätt kunna skalas, byggas på och kopplas till andra system. Lite mer konkret så designas en hemsida åt apoteket Kronan, på uppdrag av Connectel. LÄS MER

 4. 4. Alkohol i arbetslivet - En undersökning om anställningsskydd och rehabiliteringsskyldighet när alkoholbruk går ut över arbetet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Magnusson; [2018]
  Nyckelord :alkohol; arbetsrätt; missbruk; rehabilitering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om en arbetstagares alkoholbruk går ut över arbetsprestationen så ligger det i arbetsgivarens intresse att åtgärda det, antingen genom att se till att arbetstagarens arbetsprestation blir bättre igen eller genom att avbryta anställningen. I svensk arbetsrättslagstiftning är det dock viktigt att särskilja på om en arbetstagare isåfall lider av en alkoholsjukdom eller inte. LÄS MER

 5. 5. Market Efficiency Under Differing Regulatory Frameworks

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jacob Carlsson; Erik Bergstrand; [2018]
  Nyckelord :MTF; MiFID; Market efficiency; transaction costs; event study;

  Sammanfattning : This study investigates empirical evidence for differences in terms of market efficiency between exchange-regulated (Multilateral Trading Facilities) and regulated marketplaces (i.e. the weak-form efficiency). The study explores the nature of the random walk of the marketplaces (i. LÄS MER