Sökning: "Erik Birath"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Birath.

 1. 1. Hållbarhet  - ett sätt att stärka turistföretags- och Åres platsvarumärke? : En fallstudie i Åre från ett företagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi

  Författare :Erik Birath; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. När Boxholms kyrka byggdes : Boxholms aktiebolags beslut om kyrkobyggande och dess förhållande till väckelse och samhällsförändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrkohistoria

  Författare :Erik Birath; [2011]
  Nyckelord :kyrkobyggande; Boxholms bruk; Boxholms aktiebolag; väckelse; enhetssamhället; industrialisering; urbanisering; Wilhelm Wettergren; Svenska kyrkan; bönhus; Svenska missionsförbundet; Jon Theodor Julin; separatistisk nattvardsgång;

  Sammanfattning : .... LÄS MER