Sökning: "Erik Engman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Engman.

 1. 1. Berättelser om utsatt barndom – en kvalitativ studie utifrån tre självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Socialt arbeteFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Socialt arbeteFilosofiska fakulteten

  Författare :Lisa Ceesay; Anna Engman; [2014]
  Nyckelord :Utsatt barndom; självbiografier; sociala aspekter; ekonomiska aspekter; materiella aspekter; välfärd; livskvalitet; levnadsnivå.;

  Sammanfattning : Ett stort antal barn i Sverige får under sin barndom uppleva våld, fattigdom och alkoholproblematik. Av de barn som växer upp i Sverige beräknas en femtedel växa upp i en familj där minst en av vårdnadshavarnas alkoholkonsumtion anses vara en riskkonsumtion. LÄS MER

 2. 2. Samverkan i praktiken : Studentboende i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :John-Paul Lindberg; Erik Engman; [2012]
  Nyckelord :Samverkan;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöktes ifall studenternas upplevda problem kring studentboende i Karlstad var ett samverkansproblem eller inte. Problemformulering lämnades öppen till en början för att sedan avgränsas till studentboendefrågan i och med diskussionerna under fokusgrupperna. LÄS MER