Sökning: "Erika Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Erika Svensson.

 1. 1. “Jag trodde inte på att någonting kunde hjälpa mig då” : Upplevelser av vård och bemötande av självskadebeteende: En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :August Magnusson; Erika Svensson; [2023]
  Nyckelord :Självskadebeteende; Tematisk analys; Kvalitativt arbete; Barn och Ungdomspsykiatri; NSSI; Psykologisk behandling;

  Sammanfattning : Självskadebeteenden är vanligt förekommande, särskilt bland tonåringar inom psykiatrin. Behandling inriktad specifikt mot självskadebeteenden har under de senaste åren uppmärksammats och undersökts i ökad utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Parallella världar och föräldralösa barn : En jämförande analys av Astrid Lindgrens Mio, min Mio och Ylva Hällens Sagan om ljusbäraren

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Lisen Svensson; [2023]
  Nyckelord :astrid lindgren; ylva hällen; parallella världar; barn- och ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker två litterära verk, Astrid Lindgrens Mio, min Mio från 1954 och YlvaHällens Sagan om ljusbäraren från 2016, med syfte att jämföra dem utifrån olika teman somdykt upp i genreforskningen. Båda böckerna behandlar en ung protagonist som bor i fosterhemoch färdas till en annan värld för att hitta sitt ursprung och utföra ett viktigt uppdrag. LÄS MER

 3. 3. Nu är det din tur att tala - Designförslag för smidigare turtagning i digitala konferensverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Erika Börjesson; Sofia Heikkilä Svensson; [2021]
  Nyckelord :Digital conference tools; turn-taking; turn allocation; gaze; multi-party conversations; overlap; Digitala konferensverktyg; turtagning; turfördelning; ögonkontakt; flerpartssamtal; överlappning;

  Sammanfattning : Användningen av digitala konferensverktyg (DKV) har ökat under pandemin Covid-19 ochanvändare har rapporterat att de upplever kommunikationen mer ansträngande än öga-mot-öga. En utmaning i DKV är att det inte går att rikta uppmärksamhet mot specifika samtalsdeltagare för att det inte går att skapa ögonkontakt vilket försvårar turtagning eftersom det är på så vis turen fördelas mellan samtalsdeltagare. LÄS MER

 4. 4. Transport och upptag av makronäringsämnen i ytvatten : Vilka faktorer påverkar transport och upptag av makronäringsämnen i ett mindre avrinningsområde?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Erika Svensson; [2021]
  Nyckelord :makronäringsämnen; ytvatten; avrinningsområde;

  Sammanfattning : The availability of nutrients is the foundation of our ecosystems both on land and in the sea. The processes that control the surplus of nutrients and the biogeochemical cycle are linked to several important environmental issues and therefore important to know. LÄS MER

 5. 5. Att vårdas i isolering: Patienters upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Erika Gjersvold; Linnéa Svensson; [2020]
  Nyckelord :Isoleringsvård; lidande; litteraturöversikt; omvårdnad; sjukhus; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårdas i isolering innebär att patienter med en smittsam sjukdom eller nedsatt immunförsvar separeras från andra individer. Vårdformen medför ett begränsat utrymme och social kontakt för patienterna. LÄS MER