Sökning: "Experimental Learning"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden Experimental Learning.

 1. 1. Ansiktsigenkänning: Effekter av kort- och långtidsretention

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oskar Lindman; Moa Lövdahl; [2019]
  Nyckelord :Face-recognition; long-term retention; extraversion; sex differences; holistic processing; NEO-PI R; Ansiktsigenkänning; långtidsretention; extraversion; könsskillnader; holistiskt processande; NEO-PI R;

  Sammanfattning : Igenkänning av ansikten har främst undersökts i form av korttidsretention. Via sådan forskning har det kunnat påvisas att människor generellt har en bättre förmåga till igenkänning av ansikten jämfört med visuella stimulus av liknande komplexitet. LÄS MER

 2. 2. Object Tracking Achieved by Implementing Predictive Methods with Static Object Detectors Trained on the Single Shot Detector Inception V2 Network

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Richard Dan William Barkman; [2019]
  Nyckelord :Supervised Machine Learning; Hyperparameter Optimisation; Convolutional Neural Networks; Lagrangian Mechanics; Predictive Methods;

  Sammanfattning : In this work, the possibility of realising object tracking by implementing predictive methods with static object detectors is explored. The static object detectors are obtained as models trained on a machine learning algorithm, or in other words, a deep neural network. LÄS MER

 3. 3. Självreglerat lärande hos unga ishockeyspelare : En interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anton Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :Ice hockey; Deliberate practice; Self-regulated learning; SRL; Motivation; Ishockey; Deliberate practice; Självreglerat lärande; SRL; Motivation;

  Sammanfattning : För att nå en hög nivå av expertis inom sporten ishockey så krävs det att spelare har mycket goda och specifika motoriska, fysiologiska och psykologiska färdigheter. Tidigare forskning på unga elitsatsande fotbollsspelare har visat att de som nått en hög nivå, har en högre grad av självreglerat lärande. LÄS MER

 4. 4. Evaluating Machine Learning Intrusion Detection System classifiers : Using a transparent experiment approach

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christian Augustsson; Pontus Egeberg Jacobson; Erik Scherqvist; [2019]
  Nyckelord :Network Intrusion Detection System; Intrusion Detection System; Machine Learning; Guidelines; Transparency;

  Sammanfattning : There have been many studies performing experiments that showcase the potential of machine learning solutions for intrusion detection, but their experimental approaches are non-transparent and vague, making it difficult to replicate their trained methods and results. In this thesis we exemplify a healthier experimental methodology. LÄS MER

 5. 5. Optimized material flow using unsupervised time series clustering : An experimental study on the just in time supermarket for Volvo powertrain production Skövde.

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Amena Darwish; [2019]
  Nyckelord :Time-series clustering; unsupervised learning; optimization material flow; supermarket replenishment; extract relevant features;

  Sammanfattning : Machine learning has achieved remarkable performance in many domains, now it promising to solve manufacturing problems — a new ongoing trend of using machine learning in industrial applications. Dealing with the material order demand in manufacturing as time-series sequences, making unsupervised time-series clustering possible to apply. LÄS MER