Sökning: "Factor of safety"

Visar resultat 1 - 5 av 510 uppsatser innehållade orden Factor of safety.

 1. 1. Operationssjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med kirurger intraoperativt – en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Linn Johansson; Lisa Karlsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Intraoperativ omvårdnad; Intraprofessionella relationer; Kirurg; Kommunikation; Operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: Healthcare injuries area problem in Swedish healthcare which leads to great suffering for patients and a great economical cost for the society. A factor that may lead to healthcare injuries is communication failures. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som influerar sjuksköterskor att lämna sin arbetsplats– en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Arebratt; Karin Jansson; [2021]
  Nyckelord :intention to leave; literature review; nurse; turnover; workplace; arbetsplats; intention att lämna; litteraturöversikt; sjuksköterska; sjuksköterskebrist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är ett av 22 yrken som kräver legitimation som bevis på att man genomgått erforderlig utbildning och har kompetens att arbeta inom yrket. Sjuksköterskan är ledare inom omvårdnad och bör besitta en mängd olika egenskaper för att kunna utföra sitt arbete. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Arash Badeie; Morsal Sarwari; Sally Sincar; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; byggarbetsplatsolyckor; säkerhetstänkande; arbetsmiljösäkerhet;

  Sammanfattning : Arbetstagare inom byggbranschen har dubbelt så hög risk att råka ut för olyckor i jämförelse med andra branscher. Säkerheten och arbetsmiljön har brister som måste åtgärdas för att uppnå ”nollvision” -målet så att ingen ska skadas eller dö på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Factors Affecting Covid-19 Vaccine Hesitancy in Sweden (2021)

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tatev Nazaryan; Nella Karapetyan; [2021]
  Nyckelord :Vaccine Hesitancy; Covid-19 Pandemic; Vaccination; Vaccine refusers; Vaccine deniers; Immunization; Social Marketing; Medicine and Health Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Authors: Tatev Nazaryan, Nella Karapetyan Supervisor: Fleura Bardhi Date: May 31st, 2021 Course: BUS39 Degree Project in Global Marketing Keywords: Vaccine Hesitancy, Covid-19 Pandemic, Vaccination, Vaccine refusers, Vaccine deniers, Immunization, Social Marketing Thesis Purpose: The aim of this qualitative study is to understand the factors affecting the Covid-19 vaccine hesitancy phenomenon in Sweden. Theoretical Perspective: Our study adopts the Socio-Ecological Model in order to understand what factors affect hesitancy towards the Covid-19 vaccines. LÄS MER

 5. 5. Challenges when introducing collaborative robots in SME manufacturing industry

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Marie Schnell; [2021]
  Nyckelord :Human-robot collaboration; HRC; collaborative robots; cobots; SME; industry 4.0; smart industry;

  Sammanfattning : Collaborative robots, cobots, are seen as an alternative to traditional industrial robots since they are more flexible, less space-consuming, and can share the workspace with human operators. For small and medium-sized enterprises, SMEs, the adoption still is in an early stage. LÄS MER