Sökning: "Felix Sjöberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Felix Sjöberg.

 1. 1. Hållbarhet som värdedrivare - En kvantitativ studie om hur marknaden prissätter hållbara bolags aktier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Alexandersson; Felix Sjöberg; [2020-07-09]
  Nyckelord :hållbarhet; marknadsvärde; börsvärde; sin stocks; ESG; Thomson Reuters; Europa; hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Kravet på hållbarhetsredovisning som infördes2017 har gjort icke-finansiella rapporter mer tillgängliga för allmänheten. Tidigare studier harvisat på ett positivt samband mellan såväl hållbarhet och finansiella prestationer somhållbarhet och marknadsvärde. LÄS MER

 2. 2. Utredning av förfrågningsunderlag gällande byggandet av trästomme med fokus på offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Felix Sjöberg; Jacob Johansson; [2016]
  Nyckelord :Tender documents; procurement; wooden frames; the Swedish public procurement act; technical specification.; Förfrågningsunderlag; upphandling; trästommar; Lagen om offentlig upphandling; kravspecifikation.;

  Sammanfattning : In the mid 1990s a previous prohibitions against multi-story buildings higher than two floors with a wooden frame was changed. Today multi-storey buildings are being built in Skellefteå, Sundsvall, Växjö, and Stockholm with others. Despite this only one of five houses being built today has a wooden frame. LÄS MER