Sökning: "sin stocks"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden sin stocks.

 1. 1. Will Good Deeds Redeem Your Sins? A quantitative study of the effects of corporate charitable donations in a sin stock setting

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Mattsson; Herman Weber; [2020-08-05]
  Nyckelord :Sin Stocks; CSR; Corporate Donations; Charity; Legitimacy; Stakeholder Sentiment;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet som värdedrivare - En kvantitativ studie om hur marknaden prissätter hållbara bolags aktier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Alexandersson; Felix Sjöberg; [2020-07-09]
  Nyckelord :hållbarhet; marknadsvärde; börsvärde; sin stocks; ESG; Thomson Reuters; Europa; hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Kravet på hållbarhetsredovisning som infördes2017 har gjort icke-finansiella rapporter mer tillgängliga för allmänheten. Tidigare studier harvisat på ett positivt samband mellan såväl hållbarhet och finansiella prestationer somhållbarhet och marknadsvärde. LÄS MER

 3. 3. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karin Gyllengahm; [2020]
  Nyckelord :lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Sammanfattning : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. LÄS MER

 4. 4. Carb-on or Carb-off? : Carbon-intensive stocks' performance in an age of socially responsible investing

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Fredrik Westergård; August Wigh; [2020]
  Nyckelord :carbon stocks; carbon-intensive stocks; emission stocks; socially responsible investing; sin investing;

  Sammanfattning : This study investigates the performance of carbon-intensive stocks in the United States and provides evidence of abnormal returns between 2000 and 2019. However, these abnormal returns are isolated to the period 2000 to 2002 which coincides with the Dot-com crash. LÄS MER

 5. 5. Internationell diversifiering : "Home bias" från ett svenskt perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jacob Essborg; [2020]
  Nyckelord :Diversifiering; home bias; internationella investeringar;

  Sammanfattning : Forskning inom beteendeekonomi visar att det finns flera psykologiska faktorer som leder till att investerare inte agerar rationellt vid viktiga beslut kring deras investeringar. Syftet med denna uppsats är att undersöka ”Home bias” (HB) som innebär att investerare tenderar till att investera majoriteten av sitt kapital i den lokala aktiemarknaden samt de möjligheter som finns med internationella investeringar i aktiemarknaden från 2000 fram till 2020. LÄS MER