Sökning: "Filip Adolfsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Filip Adolfsson.

 1. 1. Personal- och kulturell styrning i praktiken - En fallstudie med inriktning på detaljhandeln.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zebastian Johansson; Filip Adolfsson; [2021-09-02]
  Nyckelord :Personal styrning; kulturell styrning; ekonomistyrning; motivation; MCS; socialstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att motivera sina anställda är gynnsamt på många sätt, bland annat för företagetslönsamhet och de anställdas välmående. Personal-, och kulturell styrning får de anställda attindirekt motivera sig själva respektive varandra, men påverkan av styrsystemen ochmotivationen blir mer komplext med en större tidsram. LÄS MER

 2. 2. Doez size matter? : A qualitative research on micro influencers creation of brand awareness for startups

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jonas Hansson; Filip Hjertqvist; Malcolm Sanchez Adolfsson; [2021]
  Nyckelord :Micro Influencer; Influencer Marketing; Brand Awareness; Startup Companies.;

  Sammanfattning : Influencer marketing has in recent years developed as a new concept for both companies and individuals. Social media has presented a new way for companies to market themselves. The emerge has produced influencers and nowadays influencers need to be divided into different levels according to the number of followers. LÄS MER