Sökning: "Personal styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade orden Personal styrning.

 1. 1. Att motivera hotellpersonal - En kvalitativ studie kring styrformer och motivationsproblem och vad som händer när en pandemi slår till

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petra Lundevaller; Madeleine Wigren; [2021-09-22]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; motivation; styrsystem; resultatstyrning; handlingsstyrning; socialstyrning; krishantering; coronapandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att motivera anställda genom kombinationer av styrformer är ett ständigt och föränderligt arbete. När dessutom coronapandemin drabbade världen förändrades även situationen för företag och arbetet med motivation genom styrsystem blev än mer komplext. LÄS MER

 2. 2. Personal- och kulturell styrning i praktiken - En fallstudie med inriktning på detaljhandeln.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zebastian Johansson; Filip Adolfsson; [2021-09-02]
  Nyckelord :Personal styrning; kulturell styrning; ekonomistyrning; motivation; MCS; socialstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att motivera sina anställda är gynnsamt på många sätt, bland annat för företagetslönsamhet och de anställdas välmående. Personal-, och kulturell styrning får de anställda attindirekt motivera sig själva respektive varandra, men påverkan av styrsystemen ochmotivationen blir mer komplext med en större tidsram. LÄS MER

 3. 3. "Om ingen fröken ser så är det ju okej!" : Hur styrning, makt och normer bidrar till att konstruera barn som subjekt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Malin Johansson Bröms; Viktor Långdahl; [2021]
  Nyckelord :avvikelse; diskurs; förskola; makt; motstånd; normalitet; normer; styrning;

  Sammanfattning : Förskolan som utbildning och pedagogisk verksamhet är både komplex och mångfasetterad. Här ingår individer i ett kontinuerligt samspel och förskolans personal har som uppdrag att se till både individ och grupp, samtidigt som arbetet genomförs i enlighet med förskolans styrdokument. LÄS MER

 4. 4. Är distansjobb här för att stanna? : En studie av verksamhetsstyrning i offentlig verksamhet vid covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mikael Andersson; Andréas Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Verksamhetsstyrning; distansarbete; offentlig verksamhet; digitalisering;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har orsakat förändringar i samhället och lett till att organisationer behövt ställa om till att låta personal arbeta hemma. I kombination med en påskyndad digitalisering ställer det krav på hur verksamhetsstyrning bedrivs. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsdriven styrning av hälso- och sjukvård : Drivkrafter till kvalitetsarbete och hur vårdens styrning kan ta vara på och förstärka dem

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Jenny Björk; [2021]
  Nyckelord :Driving forces; Motivation; Quality; Quality Improvement; Health policy; Procurement; Drivkrafter; Motivation; Kvalitet; Kvalitetsarbete; Styrning; Upphandling;

  Sammanfattning : Svensk hälso- och sjukvård är av god kvalitet men det finns också utmaningar. Forskningen identifierar utmaningar med tillgänglighet och personcentrering och det finns brist på personal. Framöver kommer det bli färre som ska försörja fler och finansieringen av hälso- och sjukvården kan påverkas. LÄS MER