Sökning: "Gadolinium"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Gadolinium.

 1. 1. Gadoliniumansamling hos patienter med multipel skleros samt implementering av artificiell intelligens vid magnetresonanstomografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Lindström; Maja Becarevic; [2021]
  Nyckelord :Gadolinium; deposition; signal intensity; magnetic resonance imaging; Xray nurse; radiographer; artificial intelligence; deep learning; multiple sclerosis; Gadolinium; ansamling; signalintensitet; magnetresonanstomografi; röntgensjuksköterska; radiografi; artificiell intelligens; deep learning; multipel skleros;

  Sammanfattning : Introduktion: Uppskattningsvis 40% av alla magnetresonanstomografiska (MRT) undersökningar som görs i Europa och USA utförs med gadoliniumbaserade kontrastmedel. Under det senaste decenniet har det i flera studier uppmärksammats att ansamling av gadolinium sker i olika strukturer i hjärnan. LÄS MER

 2. 2. Development of a Neutron Activation Analysis station at the Lund Ion Beam Analysis Facility

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Josephine Lindsey-Clark; [2021]
  Nyckelord :Neutron Activation Analysis; NAA; European Spallation Source; ESS; Lund Ion Beam Analysis Facility; LIBAF; Gamma-Ray Spectra; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This report outlines the first stages of the development of the Neutron Activation Analysis station at the Lund Ion Beam Analysis Facility in the Division of Nuclear Physics, Lund University. The motivation for this project is to use the Neutron Activation Analysis detection technique for environmental monitoring around the European Spallation Source, soon to come into operation. LÄS MER

 3. 3. Differences in tumor volume for treated glioblastoma patients examined with 18F-fluorothymidine PET and contrast-enhanced MRI

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Karolina Hedman; [2020]
  Nyckelord :PET MRI; positron emission tomography; magnetic resonance imaging; brain tumor; glioblastoma; image segmentation; adaptive thresholding; feature extraction; radiotracer; gadolinium; image processing; image analysis;

  Sammanfattning : Background: Glioblastoma (GBM) is the most common and malignant primary brain tumor. It is a rapidly progressing tumor that infiltrates the adjacent healthy brain tissue and is difficult to treat. Despite modern treatment including surgical resection followed by radiochemotherapy and adjuvant chemotherapy, the outcome remains poor. LÄS MER

 4. 4. Eventuella fosterskador till följd av magnetkameraundersökning på gravida kvinnor : En litteraturstudie med systematisk sökning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Lutecki; Elin Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Foetus; gadolinium; magnetic resonance imaging; pregnancy; risk; Foster; gadolinium; graviditet; magnetresonanstomografi; risker;

  Sammanfattning : Background: During the recent years, magnetic resonance imaging (MRI) has evolved to become one of the most commend used diagnostic methods. Although MRI is considered safe and a good diagnostic method of foetuses and pregnant women, the research data is too small to claim that it is completely risk-free. LÄS MER

 5. 5. Setup Implementation for a Direct Measurement Technique of the Magnetocaloric Effect

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Ferdinand Posva; [2020]
  Nyckelord :Magnetocaloric effect; Direct method; Gadolinium; High entropy alloys;

  Sammanfattning : This project presents an attempt to construct a setup and implement a reliable technique for measuring the magnetocaloric effect (MCE) on various materials via a direct method for the acquisition of the data. The main objective of the latter is to produce a ∆Tadiabatic vs T graph over a reasonable temperature span (-100◦C up to 220◦C) by thermal monitoring of a magnetic material exposed to an oscillating magnetic field with a maximum strength of 1. LÄS MER