Sökning: "Gitarr"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet Gitarr.

 1. 1. Från säck till sträng - Att översätta irländsk säckpipemusik till gitarr

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Hampus Grönberg; [2019-10-02]
  Nyckelord :Gitarr; Melodispel; Säckpipa; Irländsk Folkmusik; Guitar; Melody playing; Bagpipes; Uilleann Pipes; Irish Traditional Music;

  Sammanfattning : ABSTRACTThe purpose of this essay is to examine and summarize traditional styles of playing in specific examples of the uilleann pipes (Irish bagpipes) in Irish traditional music and work out tangible methods for recreating this in melody playing on the acoustic guitar. This will be achieved by transcribing five different recordings of the uilleann pipes in great detail. LÄS MER

 2. 2. No pain, no gain : En enkätstudie om spelrelaterade muskuloskeletala besvär och skadeförebyggande strategier i gitarrundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Marcus Hertz; [2019]
  Nyckelord :guitar; playing related musculoskeletal problems; injuries; injury prevention strategies; gitarr; spelrelaterade muskuloskeletala besvär; skador; skadeförebyggande strategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förekomsten av spelrelaterade muskuloskeletala besvär hos gitarrlärare och elever samt typen av skador. Studien syftar också till att undersöka gitarrlärares attityder till, och tillämpning av, skadeförebyggande strategier. LÄS MER

 3. 3. Design och konstruktion av distorsionseffekt för gitarrer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Joel Andreasson; [2019]
  Nyckelord :distorsion; elektronik; gitarr; distpedal; distorsionseffekt; förstärkare; ljudteknik;

  Sammanfattning : This project has been done as a part of a bachelors degree in engineering at Uppsala university. The project was supervised by Jörgen Olsson at the division of solid state electronics. The goal of this project was to develop a distortion effect that can be used with an guitar and a amplifier. LÄS MER

 4. 4. Noise-free distortion pedal for electric guitars : Designing and constructing a unique distortion pedal for live playing guitarists

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tobias Almqvist; David Nordberg; [2019]
  Nyckelord :Electric guitar; effect pedal; audio muting; noise removal; noise gate; Elektrisk gitarr; effektpedal; ljuddämpning; brusbortagning; brusgrind;

  Sammanfattning : Guitarists using effect pedals to alter the way their guitar sounds often face the problem of loud noise when they want their guitars to be completely silent. This can be the result of using a distortion pedal which works well when you’re playing, but not when you have a brief pause. LÄS MER

 5. 5. Skillnader och likheter mellan klassisk gitarr och elbas : En sökande studie där jag lär mig spela elbas och jämför detta med klassiskt gitarrspel.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Henrik Sunesson; [2019]
  Nyckelord :Electric bass; walking bass; master – apprentice teaching; second instrument; classical guitar; Elbas; vandrande bas; mästarlära; biinstrument; klassisk gitarr;

  Sammanfattning : I denna uppgift kommer jag presentera resultatet av min självstudie där jag lär mig tekniken vandrande bas på elbas genom lärarledda elbaslektioner. Denna process är videoinspelad, semistrukturerad intervju har hållits och dokumentationen analyseras genom transkription. LÄS MER