Sökning: "Gitarr"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet Gitarr.

 1. 1. Öva rätt! : En fallstudie om tre gymnasieelevers egen övning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Patrik Bonnet; [2022]
  Nyckelord :individual practice; deliberate practice; gitarr; övning; metodik; strategier; kvalitativ metod; hermeneutik; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en fallstudie av tre gitarrstudenter på gymnasiets estetiska program. Uppsatsen handlar om elevernas utsagor av egen övning. Forskningsfrågorna ämnar ringa in hur eleverna lägger upp sin egen övning samt vilka element de anser är viktiga för att lyckas med sin övning. LÄS MER

 2. 2. Nöta notskrift eller tabu tabulatur? : Hur notläsning används (och inte används) i gitarrundervisningen i kulturskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Johan Kull; [2022]
  Nyckelord :guitar; traditional western music notation; tablature; methodology; gitarr; notläsning; tabulatur; kulturskolan; metodik;

  Sammanfattning : The prejudice that guitar players do not know how to read traditional western music notation has been around for a long time. That seems to also have had its affect on guitar education. For many guitarists the obvious choice is instead tablature. This study examines the attitude towards sheet music among guitar teachers at the Swedish kulturskola. LÄS MER

 3. 3. En karta till gitarren: En studie om gitarrens tonala uppbyggnad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Axel Erixon; Christoffer Cederstrand; Erik Wygler; [2022]
  Nyckelord :Gitarr; Lärande; Musikpedagogik; Tonplacering; Undervisning; Utbildningsvetenskap; Visualisering; Education; Educational science; Guitar; Learning; Music education; Note placement; Visualization; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to examine an educational material created by us, the authors, which breaks down the guitar’s tonal construction and decodes its’ asymmetry. The material was created with the ambition to make it easier for students to connect their musical knowledges to the guitar’s fretboard. LÄS MER

 4. 4. Iberia

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Ludvig Gunne Lindström; [2022]
  Nyckelord :piano; Albéniz; Spanien; Iberia; Andalusien; flamenco;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett försök att utröna hur andalusiska folkmusikaliska stildrag tar sin form i Isaac Albéniz pianosvit Iberia, och hur insikter om detta kan nyttjas i samband med interpretationen av samma verk. Som bakgrund ges en beskrivning av den andalusiska folkmusikens historia och dess kännetecknande element, med avgränsning till flamencon. LÄS MER

 5. 5. Fingersättningar som uttrycksmedel : Ett klangligt experiment

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Tobias Backman; [2022]
  Nyckelord :Gitarr; fingersättningar; klang; frasering;

  Sammanfattning : Detta är en undersökning om hur fingersättningar på den klassiska gitarren påverkar ett musikaliskt resultat, med särskilt fokus på klang och interpretation. Jag har fingersatt ett stycke på två kontrasterande sätt och jämfört det klingande resultatet. Skillnaden mellan fingersättningarna var påtalande. LÄS MER