Sökning: "Gunnar Hafvenstein"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gunnar Hafvenstein.

 1. 1. DRIVKRAFTERNA BAKOM BESLUTEN ATT SÄTTA UPP DEN FÖRSTA SVENSKA STRIDSGRUPPEN eller en analys av Guldägget som skulle kläckas…

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Gunnar Hafvenstein; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : DRIVKRAFTERNA BAKOM BESLUTEN ATT SÄTTA UPP DEN Första SVENSKA STRIDSGRUPPEN eller en analys av Guldägget[1] som skulle kläckas…Sammanfattning:Sverige har en lång tradition av säkerhetspolitiskt förhållningssätt som innebär militär alliansfrihet och neutralitet, vilket understryks i Utrikesdeklarationen från 2002. 2004 beslutades om en omfattande försvarsreform i samband med Försvarsbeslut 04. LÄS MER

 2. 2. Vilka sjukvårdsförmågor bör ingå i den framtida insatsorganisationen? : En analys av sjukvårdsförmågor utifrån Moshe Kress teorier

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Gunnar Hafvenstein; [2014]
  Nyckelord :Kress; Medical Treatment and Evacuation; Insatsorganisation; Sjukvårdsförmågor; Damage Control;

  Sammanfattning : Försvarsmaktens sjukvårdsorganisation var under det kalla kriget och invasionsförsvarets dagar anpassad och dimensionerad för att kunna omhänderta tusentals skadade per dygn. Sedan 1990-talet har Försvarsmaktens inriktning fokuserat på internationella insatser. LÄS MER