Sökning: "Gustav Skarberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gustav Skarberg.

  1. 1. Bolagsföreträdares betalningsansvar : En analys om ansvar och exculpering vid en missvisande kontrollbalansräkning

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

    Författare :Hampus Jenå; Gustav Skarberg; [2019]
    Nyckelord :Kontrollbalansräkning; Exculpering; Betalningsansvar; Juridik; Affärsjuridik; Associationsrätt; Bolagsrätt; ABL;

    Sammanfattning : Reglerna vid tvångslikvidation innebär att styrelsen vid misstanke om kritisk kapitalbrist ska upprätta en kontrollbalansräkning. Uppvisar kontrollbalansräkningen en faktisk kapitalbrist ska en kontrollstämma hållas för att besluta om kapitalbristen ska läkas eller låta bolaget träda i likvidation. LÄS MER