Sökning: "Hanna-Kristina Sanfridsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hanna-Kristina Sanfridsson.

  1. 1. Innovativ kraft

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

    Författare :Hanna-Kristina Sanfridsson; Katarina Åstrand; [2000]
    Nyckelord :Business studies; kreativitet; innovativ; innovation; ledarskap; personalutveckling; motivation; Företagsekonomi;

    Sammanfattning : Företag behöver bli mer innovativa för att utvecklas och överleva. I det sammanhanget är det viktigt att tillvarata den innovativa potentialen hos de anställda. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag kan skapa förutsättningar för utveckling av innovativ kraft och hur ett företag på ett bra sätt tillvaratar denna kraft. LÄS MER