Sökning: "innovativ"

Visar resultat 1 - 5 av 255 uppsatser innehållade ordet innovativ.

 1. 1. Kvalificerade personaloptioner – Skattelättnad eller skattekrångel?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rasmus Johansson; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I slutet av 2017 infördes ett nytt 11 a kap. i Inkomstskattelag (1999:1229) om särskilda skattelättnader för vissa personaloptioner, så kallade kvalificerade personaloptioner. LÄS MER

 2. 2. User experience design and front end development of an online auction website

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mar Vidal Segura; [2019]
  Nyckelord :Website; User Experience; Design; React; Font end; Double Diamond; Auction; Webbplats; Användarupplevelsen; Design; React; Font end; Double Diamond; Auktion;

  Sammanfattning : Art_Value is a startup whose purpose is to create an innovative marketplace where new artworks, based on numbers, are created, distributed through auctions and traded. Online auctions have added new advantages of new technologies and trigger more emotions than online shopping. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhetsintegrering som en del av kvalitetsledning : Så kan Götakvarteren bli Skanskas mest jämställda projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Andersson; [2019]
  Nyckelord :Quality management; TQM; continuous improvement; projects; construction projects; PDCA; VOCT; sustainable development; social sustainability; gender equality; gender mainstreaming; Kvalitetsledning; TQM; ständiga förbättringar; projekt; byggprojekt; PDCA; VOCT; hållbar utveckling; social hållbarhet; jämställdhet; jämställdhetsintegrering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under flera årtionden har företag arbetat med kvalitetsledning i syfte till att förbättra och utveckla sina verksamheter. Metoder och verktyg har fungerat som stöd för att möta företagets värderingar och möta de interna och externa kundernas behov med minskad mängd resurser. LÄS MER

 4. 4. Fou och hållbara konkurrensfördelar- En studie av den informationsteknologiska sektorn i USA

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Flygare; Jesper Nilsson; Rickard von Schenck; [2019]
  Nyckelord :Information technology; RBV; R D-intensity; R D; sustainable competitive advantage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Resource Based View (RBV) describes processes where companies develop competitive advantages that are sustainable over time. Arguments within RBV links company’s growth and increased market shares to sustained competitive advantages. In order to prove sustained competitive advantages, it is necessary to take the time factor into consideration. LÄS MER

 5. 5. Coworking ur ett projektledarperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sten Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Kollaborativt arbete; Socialt Stöd; Praktikaliteter och Projektledning;

  Sammanfattning : Globalisering och projektifiering har splittrat företagens fasta, homogena struktur. Detta, i kombination med förbättrade digitala möjligheter, har gjort att projektledare kunnat arbeta hemifrån, på distans i virtuella team, utanför det traditionella kontoret. LÄS MER