Sökning: "Heart-rate"

Visar resultat 1 - 5 av 389 uppsatser innehållade ordet Heart-rate.

 1. 1. Heart rate estimation from wrist-PPG signals in activity by deep learning methods

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marie-Ange Stefanos; [2023]
  Nyckelord :Deep Learning; Medical Data; Signal Processing; Heart Rate Estimation; Wrist Photoplethysmography; Djup lärning; Medicinska Data; Signalbehandling; Pulsuppskattning; Handledsfotopletysmograf;

  Sammanfattning : In the context of health improving, the measurement of vital parameters such as heart rate (HR) can provide solutions for health monitoring, prevention and screening for certain chronic diseases. Among the different technologies for HR measuring, photoplethysmography (PPG) technique embedded in smart watches is the most commonly used in the field of consumer electronics since it is comfortable and does not require any user intervention. LÄS MER

 2. 2. Fysiologiskt svar under terrängmomentet i fälttävlan : pilotstudie under svenska förhållanden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Fanny Hansson; [2023]
  Nyckelord :Terrängträning; Fysiologiskt ansträngning; Hjärtfrekvens; Laktat;

  Sammanfattning : I tävlingsgrenen fälttävlan är terrängdelen det som bedöms som mest fysiologiskt ansträngande för hästarna. Syftet med denna undersökning är att ta reda på det fysiologiska svaret under en träning på terrängmomentet i fälttävlan. LÄS MER

 3. 3. Under Pressure : The Effect of Negative Emotional States on Stress Coping

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Frida Larsson Torri; [2023]
  Nyckelord :stress coping; depression; anxiety; controllability;

  Sammanfattning : Individuals exhibit different reactions to stress, both between individuals and within individuals at different time points. A person’s current emotional state is one of the primary factors that influences how they handle a stressful situation. LÄS MER

 4. 4. Spinnandets effekt på människor : En experimentell studie om hur katters spinnande påverkar oss

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mi Lind; [2023]
  Nyckelord :purring; emotions; cat; mental state; sound; heart rate; AAI; animals and health; arousal; valence; spinnande; emotioner; katt; känslotillstånd; ljud; puls; AAI; djur och hälsa; arousal; valens;

  Sammanfattning : Idéen att katters spinnande kan emotionellt och fysiologiskt påverka oss verkar resonera med många, och sprids kraftigt av media. Påståendet saknar dock vetenskaplig grund. LÄS MER

 5. 5. Undisplayed BPM for Engaging Exercise : Using Heart Rate Data in a Lower Body VR Exergame

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Ajsha Caca; Sejke Nord; [2023]
  Nyckelord :Heart rate data; biofeedback; VR; virtual reality; fitness bike; health; Pulsdata; biofeedback; VR; virtual reality; träningscykel; hälsa;

  Sammanfattning : This study has researched the use of undisplayed heart rate data as biofeedback in the contextof a lower body VR exergame using a fitness bike, in collaboration with Ericsson Research.Most of the global population need to exercise more, but describe it as dull and monotonous. LÄS MER