Sökning: "Hedda Lindselius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hedda Lindselius.

 1. 1. Defending Discourse: A poststructural feminist analysis of the 2011 to 2013 marketing campaigns of the Swedish Armed Forces

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hedda Lindselius; [2014]
  Nyckelord :the Swedish Armed Forces; discourse analysis; poststructuralism; feminism; gender; advertisement; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The field of visual analysis has become increasingly relevant to political science. The political nature of marketing campaigns and advertisements with a governmental body as sender makes for a relevant research ground. LÄS MER

 2. 2. Adoption som maktmedel i internationell politik - maktuttryck i de rysk-amerikanska relationerna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hedda Lindselius; Clara Luthman; [2013]
  Nyckelord :Makt; Ryssland; USA; adoption; konstruktivism; realism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den första januari 2013 stoppade Ryssland alla adoptioner till USA. Vi betraktar detta adoptionsstopp som ett maktuttryck i de rysk-amerikanska relationerna. För att nå insikt om hur det förhåller sig har vi genomfört en fallstudie där skeendena fram till stoppet utreds. LÄS MER