Sökning: "Hedvig Åström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hedvig Åström.

 1. 1. Kristnas tal om Gud i ljuset av feministisk kritik

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hedvig Åström; [2019]
  Nyckelord :religious language; feminism; metaphor; philosophy of religion; feminist philosophy of religion; Sallie McFague; Gail Ramshaw; Janet Soskice; religiöst språk; feminism; metafor; religionsfilosofi; feministisk religionsfilosofi; Sallie McFague; Gail Ramshaw; Janet Soskice;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how Christians can and should speak about God if they take feminist criticism seriously. This purpose concerns two problems: the first starts with the proposition that God is essentially different from humans and things and at the fact that the language that we use to describe and speak about God is a human language. LÄS MER

 2. 2. "the face of humanity can no longer be the face of one particular man" : Bidrag från en feministisk religionsfilosofi till det filosofiska samtalet om religiös mångfald

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hedvig Åström; [2015]
  Nyckelord :Feministisk religionsfilosofi; religionsfilosofi; feminism; religiös mångfald; Pamela Sue Anderson; Grace Jantzen;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka mötet mellan feministisk religionsfilosofi och frågan om religiös mångfald. Utgångspunkten för uppsatsen är religionsfilosofiska texter av Pamela Sue Anderson och Grace Jantzen och dessa texter får här representera och ligga till grund för en feministisk religionsfilosofi. LÄS MER