Sökning: "Helena Skogstjärna"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helena Skogstjärna.

  1. 1. Ordets makt i skapandet av möjligheter att utmana språkets hegemoni : Om Anne-Louise Erikssons bild av förtryckta kvinnors möjlighet att öppna förtryckande diskurser mot ett blomstrande liv för alla i dialog med Sharon D. Welch och Toni Morrison

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

    Författare :Helena Skogstjärna; [2008]
    Nyckelord :Ordets makt; hegemoni; förtryck; internalisering; skapa möjligheter; dialektik; mot ett blomstrande liv för alla;

    Sammanfattning : Jag vill i min uppsats främst lyfta fram dem som internaliserat omgivningens språk trots att det nedvärderar dem. De får möta och lyssna till det språk som Anne-Louise Eriksson formulerat genom främst "Kvinnor talar om Jesus, "Kvinnan som subjekt i feministisk teologi" och "När var och en hör just sitt språk talas". LÄS MER