Sökning: "Human resource case study"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade orden Human resource case study.

 1. 1. Humanitarian Supply Chain: Improvement of Lead Time Effectiveness and Costs Efficiency : A multiple case study on the preparedness stage of humanitarian organizations with their partners

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ester Listani Jayadi; Najmus Sadat; Hugo Richit; [2020]
  Nyckelord :Humanitarian Supply Chain Management. Humanitarian Supply Chain. Preparedness Stage. Natural Disasters. Humanitarian Organizations. Partners. Dyads. Multiple Case Studies. Performance Measurements. Performance Management Process. Supply Chain Process Integration.;

  Sammanfattning : Title: Humanitarian Supply Chain: Improvement of lead time effectiveness and cost-efficiency. A multiple case study on the preparedness stage of humanitarian organizations with their partners. Authors: Ester Lisnati Jayadi, Hugo Richit, Najmus Sadat. LÄS MER

 2. 2. Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Signe Winkler; [2020]
  Nyckelord :parkstråk; förtätning; urbana parker; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Som Sveriges snabbast växande storstad är Malmö en stad i förändring. På Malmö stads hemsida beskrivs ambitioner som att “Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad” och att “staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). LÄS MER

 3. 3. Moving from shareholder to stakeholder value : an investigation into blockchain and its ability to govern common pool resources and incentivize collaborative behavior

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :James Michael Stavinoha; [2020]
  Nyckelord :Ethereum; Blockchain; stakeholder; governance; sustainable development goal; oracle; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The transgression of Earth’s nine planetary boundaries is a phenomena that will have consequences shared by us all. Contemporary political and economic paradigms vow for the substitution of Earth’s limited natural capital with growing human capital for our self-aggrandizing interests. LÄS MER

 4. 4. Kattägares förhållningssätt till katter (Felis silvestris catus) : en enkätundersökning gjord i Ovanåkers kommun i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sanna Hallstensson; [2020]
  Nyckelord :kattägare; katter; relation; förhållningssätt; behov; beteende; Ovanåker;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att vi behöver veta mer om kattägare och deras inverkan på relationen mellan katt och människa. Denna studie har utgått från en anonym enkätundersökning som skickades ut i Ovanåkers kommun i Sverige för att undersöka kattägarskapet med avseende på kattägarens katter, tidigare erfarenheter och förhållningssätt till katter. LÄS MER

 5. 5. Aktörers roller för att möta utmaningar vid utveckling av industriella och sociala symbiosnätverk : En fallstudie i Sotenäs kommun

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Emma Ek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Most of the environmental challenges the communities have faced depend on the increasing population and human activity, especially of the industrial development and the growth of industrial parks. There is a need to develop industrial parks in a way that contributes to minimal environmental impact, economic prosperity as well as local and regional sustainability. LÄS MER