Sökning: "Human resource case study"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade orden Human resource case study.

 1. 1. Kompetensutveckling  och dess betydelse på  arbetsmotivation : En fallstudie inom ett revisionsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Nora Tegnér; Lovisa Fransson; [2021]
  Nyckelord :Work motivation; Internal work motivation; Motivation; Skills development; Psychological states; Employees; Arbetsmotivation; Inre arbetsmotivation; Motivation; Kompetensutveckling; Psykologiska tillstånd; Medarbetare;

  Sammanfattning : Organisationer bör förstå vikten av anställdas arbetskraft eftersom den anses vara en av de viktigaste komponenterna till att verksamheten fortgår. Mänskliga tillgångar är på så vis den viktigaste resursen eftersom deras arbetskraft hjälper företag att bli konkurrenskraftiga. LÄS MER

 2. 2. Cradle-to-Gate LCA of Water Treatment Alternatives : A case study performed for Norrvatten’s future waterwork expansion

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siddharth Selvarajan; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Water purification method; Potable water production; Microbiological barrier; Activated carbon; Sludge separation; Livscykelbedömning; Vattenreningsmetod; Produktion av dricksvatten; Mikrobiologisk barriär; Aktivt kol; Slamavskiljnin;

  Sammanfattning : Norrvatten is a municipal association which owns a water treatment plant capable of supplying good quality drinking water to the consumers in the associated neighbouring municipalities. After preliminary investigations for the future year of 2050, there were estimates which suggest a potential water quality degradation in the lake which supplies the raw water for treatment due to uncertain future climatic conditions and other forms of pollutions from the surrounding. LÄS MER

 3. 3. Nature and human health : principles for providing healing and restorative environment around healthcare settings

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Santa Kirsanova; [2021]
  Nyckelord :well-being; healing gardens; case study; evidence-based; healthcare architecture; landscape architecture; person-environment fit; phenomenology; restorative; supportive environment; universal design;

  Sammanfattning : Outdoor environment is one of the most important factors in a person‘s physical, mental and emotional development. This thesis concerns the opportunities within landscape architecture to promote the development of the outdoors as a resource for health and well-being in healthcare settings. LÄS MER

 4. 4. DET MINDRE FÖRETAGETS MEDARBETARSKAP - En studie om hur medarbetarskap upplevs och hanteras i ett småföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rasmus Ekmark; Ludvig Sundqvist; [2020-09-02]
  Nyckelord :Medarbetarskap; Co-workership; Small-size Company; HRM; Employee Engagement;

  Sammanfattning : In the Swedish labour market discourse, the term Medarbetarskap (co-workership) has takena key role. Medarbetarskap, in short, is a way of understanding the employee’s approach towork tasks and how organizational relations are conducted. The term Medarbetarskap isfound in both strategic HR and operational personnel work in Swedish companies. LÄS MER

 5. 5. Integrating planetary boundaries into the life cycle assessment of electric vehicles : A case study on prioritising impact categories through environmental benchmarking in normalisation and weighting methods when assessing electric heavy-duty vehicles

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Ida Pehrson; [2020]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; Heavy-Duty Vehicles; Electric Vehicle; Normalisation; Weighting; Planetary Boundaries; Livscykelanalys; tunga transporter; elektriska fordon; normalisering; viktning; planetära gränser;

  Sammanfattning : The transport sector is facing great challenges for achieving development within the Earth’s boundaries. Currently, LCA studies on heavy- and medium-duty vehicles have mainly assessed the ‘well-to-wheel’ stage and the impact category climate change. LÄS MER