Sökning: "Human resource case study"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade orden Human resource case study.

 1. 1. DET MINDRE FÖRETAGETS MEDARBETARSKAP - En studie om hur medarbetarskap upplevs och hanteras i ett småföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rasmus Ekmark; Ludvig Sundqvist; [2020-09-02]
  Nyckelord :Medarbetarskap; Co-workership; Small-size Company; HRM; Employee Engagement;

  Sammanfattning : In the Swedish labour market discourse, the term Medarbetarskap (co-workership) has takena key role. Medarbetarskap, in short, is a way of understanding the employee’s approach towork tasks and how organizational relations are conducted. The term Medarbetarskap isfound in both strategic HR and operational personnel work in Swedish companies. LÄS MER

 2. 2. Humanitarian Supply Chain: Improvement of Lead Time Effectiveness and Costs Efficiency : A multiple case study on the preparedness stage of humanitarian organizations with their partners

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ester Lisnati Jayadi; Najmus Sadat; Hugo Richit; [2020]
  Nyckelord :Humanitarian Supply Chain Management. Humanitarian Supply Chain. Preparedness Stage. Natural Disasters. Humanitarian Organizations. Partners. Dyads. Multiple Case Studies. Performance Measurements. Performance Management Process. Supply Chain Process Integration.;

  Sammanfattning : Title: Humanitarian Supply Chain: Improvement of lead time effectiveness and cost-efficiency. A multiple case study on the preparedness stage of humanitarian organizations with their partners. Authors: Ester Lisnati Jayadi, Hugo Richit, Najmus Sadat. LÄS MER

 3. 3. Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Signe Winkler; [2020]
  Nyckelord :parkstråk; förtätning; urbana parker; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Som Sveriges snabbast växande storstad är Malmö en stad i förändring. På Malmö stads hemsida beskrivs ambitioner som att “Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad” och att “staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). LÄS MER

 4. 4. Shoemaker's Children - A qualitative study on digital disruption's effect on a multi-professional service firm's strategic knowledge renewal.

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Louise Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Digital Disruption; Professional Service Firms; Strategic Renewal;

  Sammanfattning : The fourth industrial revolution is here, causing digital disruption of knowledge-intensive firms including professional service firms. As a result, these firms need to strategically renew their digital knowledge base to remain a relevant actor on the market. LÄS MER

 5. 5. Moving from shareholder to stakeholder value : an investigation into blockchain and its ability to govern common pool resources and incentivize collaborative behavior

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :James Michael Stavinoha; [2020]
  Nyckelord :Ethereum; Blockchain; stakeholder; governance; sustainable development goal; oracle; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The transgression of Earth’s nine planetary boundaries is a phenomena that will have consequences shared by us all. Contemporary political and economic paradigms vow for the substitution of Earth’s limited natural capital with growing human capital for our self-aggrandizing interests. LÄS MER