Sökning: "Human resource case study"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade orden Human resource case study.

 1. 1. Multi-level FaaS Application Deployment Optimization

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Junpeng Zhang; [2021-12-09]
  Nyckelord :Function as a Service; FaaS; deployment optimization; memory allocation; fusion; latency reduction;

  Sammanfattning : Functions as a Service (FaaS) has become a trend in software engineering due to itssimplicity, elasticity, and cost-effectiveness. FaaS has drawn both the industry’s andresearchers’/practitioners’ attention. LÄS MER

 2. 2. Understanding and improving quality in firm recruitment processes : A case study

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anastasiia Tsarenko; Divyashree Krishnamurthy; [2021-11-30]
  Nyckelord :Human Resource; Human Resource Management; Strategic Human Resource Management; Business Process; Lean Six Sigma; Data-Driven Management; Automation;

  Sammanfattning : Nowadays, digitalization enables automation of manual work and repetitive tasks. This transformation facilitates higher exploitation of intellectual human resources within allocated working hours. In addition, intellectual demand for making a venture successful grows exponentially, requiring cross-functional intellectual inputs. LÄS MER

 3. 3. Employer branding ur ett genusperspektiv : Jämställdhet inom tillverkningsindustrin – attrahera och behålla kvinnliga ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maria Augustsson; Emma Bruks; [2021]
  Nyckelord :Employer branding; gender equality; gender studies; leadership; manufacturing industry; male-dominated work; attract; retain; female leader; Employer branding; jämställdhet; genus; ledarskap; tillverkningsindustrin; mansdominerat arbete; attrahera; behålla; kvinnliga ledare;

  Sammanfattning : Syftet med följande kandidatuppsats är att skapa en större förståelse för ledares upplevelser av employer branding ur ett genusperspektiv i mansdominerade organisationer. Denna kandidatuppsats har undersökt en organisation inom tillverkningsindustrin och har inslag av fallstudie. LÄS MER

 4. 4. Kompetensutveckling  och dess betydelse på  arbetsmotivation : En fallstudie inom ett revisionsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Nora Tegnér; Lovisa Fransson; [2021]
  Nyckelord :Work motivation; Internal work motivation; Motivation; Skills development; Psychological states; Employees; Arbetsmotivation; Inre arbetsmotivation; Motivation; Kompetensutveckling; Psykologiska tillstånd; Medarbetare;

  Sammanfattning : Organisationer bör förstå vikten av anställdas arbetskraft eftersom den anses vara en av de viktigaste komponenterna till att verksamheten fortgår. Mänskliga tillgångar är på så vis den viktigaste resursen eftersom deras arbetskraft hjälper företag att bli konkurrenskraftiga. LÄS MER

 5. 5. Cradle-to-Gate LCA of Water Treatment Alternatives : A case study performed for Norrvatten’s future waterwork expansion

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siddharth Selvarajan; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Water purification method; Potable water production; Microbiological barrier; Activated carbon; Sludge separation; Livscykelbedömning; Vattenreningsmetod; Produktion av dricksvatten; Mikrobiologisk barriär; Aktivt kol; Slamavskiljnin;

  Sammanfattning : Norrvatten is a municipal association which owns a water treatment plant capable of supplying good quality drinking water to the consumers in the associated neighbouring municipalities. After preliminary investigations for the future year of 2050, there were estimates which suggest a potential water quality degradation in the lake which supplies the raw water for treatment due to uncertain future climatic conditions and other forms of pollutions from the surrounding. LÄS MER