Sökning: "Human resource case study"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade orden Human resource case study.

 1. 1. Employer branding ur ett genusperspektiv : Jämställdhet inom tillverkningsindustrin – attrahera och behålla kvinnliga ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maria Augustsson; Emma Bruks; [2021]
  Nyckelord :Employer branding; gender equality; gender studies; leadership; manufacturing industry; male-dominated work; attract; retain; female leader; Employer branding; jämställdhet; genus; ledarskap; tillverkningsindustrin; mansdominerat arbete; attrahera; behålla; kvinnliga ledare;

  Sammanfattning : Syftet med följande kandidatuppsats är att skapa en större förståelse för ledares upplevelser av employer branding ur ett genusperspektiv i mansdominerade organisationer. Denna kandidatuppsats har undersökt en organisation inom tillverkningsindustrin och har inslag av fallstudie. LÄS MER

 2. 2. Kompetensutveckling  och dess betydelse på  arbetsmotivation : En fallstudie inom ett revisionsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Nora Tegnér; Lovisa Fransson; [2021]
  Nyckelord :Work motivation; Internal work motivation; Motivation; Skills development; Psychological states; Employees; Arbetsmotivation; Inre arbetsmotivation; Motivation; Kompetensutveckling; Psykologiska tillstånd; Medarbetare;

  Sammanfattning : Organisationer bör förstå vikten av anställdas arbetskraft eftersom den anses vara en av de viktigaste komponenterna till att verksamheten fortgår. Mänskliga tillgångar är på så vis den viktigaste resursen eftersom deras arbetskraft hjälper företag att bli konkurrenskraftiga. LÄS MER

 3. 3. Cradle-to-Gate LCA of Water Treatment Alternatives : A case study performed for Norrvatten’s future waterwork expansion

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siddharth Selvarajan; [2021]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Water purification method; Potable water production; Microbiological barrier; Activated carbon; Sludge separation; Livscykelbedömning; Vattenreningsmetod; Produktion av dricksvatten; Mikrobiologisk barriär; Aktivt kol; Slamavskiljnin;

  Sammanfattning : Norrvatten is a municipal association which owns a water treatment plant capable of supplying good quality drinking water to the consumers in the associated neighbouring municipalities. After preliminary investigations for the future year of 2050, there were estimates which suggest a potential water quality degradation in the lake which supplies the raw water for treatment due to uncertain future climatic conditions and other forms of pollutions from the surrounding. LÄS MER

 4. 4. Inkubatorsprocessen ur svenska textil- och modeentreprenörers perspektiv : En fallstudie på Borås INK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jenny Pettersson; Emma Westerberg; Rebecka Höglund; [2021]
  Nyckelord :Entreprenurship; Fashion business; Incubator; Incubator process; The Resource Based View; Resources; Competitiveness; Entreprenörskap; Modeföretag; Inkubator; Inkubatorsprocess; The Resource Based View; Resurser; Konkurrenskraftighet;

  Sammanfattning : Genom tidigare studier kan det konstateras att det råder problematik kring entreprenörskap i modebranschen vilket avsaknaden av rätt resurser, främst brist på affärskunskap, ligger tillgrund för. För att få hjälp med detta söker sig många startup-bolag till inkubatorer vars uppgift är att ge stöd i grundandet och utvecklandet av ett företag genom att bidra med just resurser. LÄS MER

 5. 5. Godlike Views Of Human Capital : A Qualitative Case Study of Different Internal Stakeholder Views of Human Capital within an Esport Organization

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sebastian Johnson; Filip Norman; [2021]
  Nyckelord :Esport; Esport Organization; Player; Human Capital Theory; Human Resource Development; Legitimacy Theory; Investment; Development; Assessment; Treatment.;

  Sammanfattning : The esport industry is growing, and it is growing fast. Research suggests that the phenomenon of esport poses a great opportunity to research the development and assessment of human expertise in our modern digitized society. LÄS MER