Sökning: "Ice build-up"

Visar resultat 6 - 8 av 8 uppsatser innehållade orden Ice build-up.

 1. 6. Kvidingedeltat : bildningsprocesser och arkitektonisk uppbyggnadsmodell av ett glacifluvialt Gilbertdelta

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Pernilla Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Kvidingedeltat; Gilbertdelta; isälvsdelta; georadar; arkitektoniska element; sluttningsprocesser; the Kvidinge deposit; Gilbert-type delta; glaciofluvial delta; ground penetrating radar GPR ; architectural elements; delta-slope processes; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Kvidingefältet ligger i nordvästra Skåne på Söderåsens nordöstra sida och avlagringen är ett delta som bildades i en havsvik under deglaciationen av området. Syftet med undersökningen är att göra en arkitektonisk analys av Kvidingedeltats tredimensionella uppbyggnad och att ta reda på hur deltautbyggnaden gått till. LÄS MER

 2. 7. Tegel och klinker : keramiska material på mark

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emilie Wieslander; [2006]
  Nyckelord :klinker; tegel; markmaterial; beläggning; mark; keramik; marktegel; lera; landskapsakitektur;

  Sammanfattning : Being an architect I create spaces with roof, walls and fl oor. The availability of the essential materials to create such spaces is practically unlimited. The materials also play a significant part to the character of the created space. LÄS MER

 3. 8. An architectural element analysis of a large-scale thrust complex, Kanin Peninsula, NW Russia : interaction between the Barents and Kara Sea ice sheets

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Lena Håkansson; [2003]
  Nyckelord :glaciotectonism; architectural element analyses; large-scale thrust complexes; basal tills; NW Russia; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Den Eurasiska shelfen var under Weichsel istiden täckt av inlandsisar centrerade i Barents och Kara Havet. Kanin Halvön i nordvästra Ryssland upptar en nyckelposition för att registrera de shelfbaserade isarnas passage över till fastlandet. LÄS MER