Sökning: "Incest syskon"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Incest syskon.

 1. 1. Incest - ett nödvändigt brott?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Bogren; [2013]
  Nyckelord :straffrätt; incest; blodskam; rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Incest är ett brott som under många århundraden bytt både namn och krimi-naliseringsgrunder. Trots att det råder delade meningar huruvida brottet är relevant i dagens lagstiftning finns brottet i 6 kap. 7 § BrB. Brottet har fun-nits ända sedan medeltiden och redan i de tidigaste nedskrivna lagarna finns bestämmelser om incest. LÄS MER

 2. 2. Motiv bakom kriminalisering av vuxenincert enligt BrB 6:6§

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Semmler; [2003]
  Nyckelord :incest; sexuellt umgänge med avkomling; sexuellt umgänge med syskon; sexuella övergrepp; homosexualitet; genetik; etik; tvångssteriliseringar; åldersgräns; normaliseringsprocess.; Law;

  Sammanfattning : Med vuxenincest avses frivilligt sexuellt umgänge mellan vuxna personer som är släkt med varandra. Det kan röra sig om relationen far och dotter, mor och son eller bror och syster. Incest är straffbelagd och syftet med uppsatsen är att granska argumenten för och emot en kriminalisering av vuxenincest. LÄS MER