Sökning: "Inga Lundahl"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Inga Lundahl.

 1. 1. Samband mellan kolik och äggurskiljning från parasiterna Cyathostominae, Strongylus vulgaris och Anoplocephala perfoliata : en fall-kontrollstudie vid UDS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Philippa Lundahl; [2018]
  Nyckelord :Cyathostominae; Strongylus vulgari; Anoplocephala perfoliata; träckprov; McMaste; EPG; Odling; PCR; obduktione; ELISA; avmaskning;

  Sammanfattning : De vanligaste parasiterna hos häst är Cyathostominae, Strongylus vulgaris och Anoplocephala perfoliata. Syftet med den här studien är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan äggurskiljning av dessa parasiter och kolik. Studien är utförd vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala, UDS och 238 hästar ingick i studien. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av intravenös jämfört med nasal smärtlindring inom ambulanssjukvården i Stockholm : En empirisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Helen Öholm-Lundahl; Evalena Mählqvist; [2017]
  Nyckelord :intranasal administration; pain relief; patient experience; pre-hospital care; intranasal administrering; patienterfarenhet; prehospital vård; smärtlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett vanligt symtom inom ambulanssjukvården är smärta, vilken ofta kan förvärra den smärta som redan upplevs av patienten, då de nödvändiga förflyttningarna genomförs av besättningen till bår och ambulans. Det är sjuksköterskorna i ambulansbesättningen som gör bedömningen huruvida smärtlindring krävs akut eller inte under transporten till sjukhus. LÄS MER

 3. 3. Vad har zebran för strategier för att undkomma rovdjur?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Philippa Lundahl; [2015]
  Nyckelord :zebror; rovdjur; ränder; camouflage; rörelse; betning; Equus; zebras; predators; stripes; camouflage; movement; grazing;

  Sammanfattning : Som bytesdjur måste zebran ständigt vara på sin vakt för att undvika att falla offer för ett rovdjur. De tre zebraarter som finns i världen är bergzebra, stäppzebra och Grevyzebra. De olika arterna lever på olika platser och de har även olika sociala strukturer. LÄS MER