Sökning: "patienterfarenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet patienterfarenhet.

 1. 1. STOMI OCH SEX - Hur stomiopererade upplever sex och fysisk intimitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Gometz; Hanna Flodin; [2023-03-16]
  Nyckelord :Stomi; sex; fysisk intimitet; patienterfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever cirka 35 000 personer med stomi i Sverige vilket är en stigande siffra. Att leva med stomi kan ha en stor påverkan på flera aspekter i livet, varav en central del är sex och fysisk intimitet. LÄS MER

 2. 2. Effekten av akupunktur som omvårdnadsmetod vid långvarig smärta med inriktning på patienters erfarenheter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefin Hemmingsson; Vendela Knuutinen; [2021]
  Nyckelord :Acupuncture; Analgesia; Chronic Pain; Patient experience; Akupunktur; Långvarig smärta; Patienterfarenhet; Smärtlindring.;

  Sammanfattning : Bakgrund Att leva med smärta leder till onödigt lidande och en av sjuksköterskans huvuduppgifter är att lindra detta lidande. Ofta är smärttillstånd komplexa och kan bero på flera orsaker. För att kunna uppnå god smärtlindring krävs det ibland därför olika typer och kombinationer av smärtlindring för att lindra smärta. LÄS MER

 3. 3. Önskan att bli sedd som vem som helst : En litteraturstudie om patienter med ett substansmissbruk/substansbrukssyndrom och deras erfarenheter av bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Agnes Rundberg; Anna Schön; [2021]
  Nyckelord :patienterfarenhet; substansbrukssyndrom; substansmissbruk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av sjuksköterskans bemötande på akutmottagningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Eriksson; Noppharat Kasetsin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Akutmottagning; Patienterfarenhet; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Akutmottagningen syftar till att behandla patienter med akutsjukdom ellerhotande skada och tillstånd som uppkommit plötsligt. När patienter sökerakutmottagning förekommer ofta snabba möten mellan flera olika yrkeskategorier. Detär viktigt att sjuksköterskan utför sitt arbete på ett professionellt sätt. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av delaktighet under sluten psykiatrisk tvångsvård : En systematisk kvalitativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Isak Johansson; Sara Sjögren-Roos; [2021]
  Nyckelord :autonomy; coercion; empowerment; involuntary hospitalization; patient experience; participation; autonomi; delaktighet; empowerment; patienterfarenhet; psykiatrisk tvångsvård; tvång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykiatrisk tvångsvård är per definition en motsättning till upplevd autonomi då valet att vårdas inte tas av patienten. Alla patienter har enligt lag rätt till god och säker vård på lika villkor oavsett vårdform. LÄS MER