Sökning: "Hanna Flodin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hanna Flodin.

 1. 1. STOMI OCH SEX - Hur stomiopererade upplever sex och fysisk intimitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Gometz; Hanna Flodin; [2023-03-16]
  Nyckelord :Stomi; sex; fysisk intimitet; patienterfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever cirka 35 000 personer med stomi i Sverige vilket är en stigande siffra. Att leva med stomi kan ha en stor påverkan på flera aspekter i livet, varav en central del är sex och fysisk intimitet. LÄS MER

 2. 2. Modern energisnål bostadsbebyggelse för landsbygden, i svensk tradition

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Hanna Dahlberg; Sofie Flodin; [2010]
  Nyckelord :passivhus; arkitektur; byggnadsutformning; energieffektivitet; planlösning; brukare; landsbygd; miljö; konstruktion; energiberäkning; omätbara värden; på landet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Representationen av romer i Den förste zigenaren i rymden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Hanna Flodin; [2008]
  Nyckelord :Peter; Birro; Agneta; Fagerström-Olsson; förste zigenaren i rymden; romer; representation; stereotyper; Cinema theory and history; Filmvetenskap; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar representationen av romer i miniserien Den förste zigenaren i rymden (Agneta Fagerström-Olsson, 2002), med fokus på verkets bild av romerna och tillämpningen av de audiovisuella uttrycksmedlen. Studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkt består i en av Richard Dyer inspirerad definition av representation, Stuart Halls utläggning om stereotypering och motståndsstrategier, Edward W. LÄS MER

 4. 4. Representationen av romer i Gadjo Dilo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Hanna Flodin; [2007]
  Nyckelord :representation; romer; Gadjo Dilo; Tony Gatlif;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar representationen av romer i Tony Gatlifs film Gadjo Dilo (1997) i syfte att avtäcka huruvida de tillämpade audiovisuella uttrycksmedlen som präglar formen, korresponderar med eller står i kontrast till de synsätt, med tillhörande maktstrukturer, som det förmedlade innehållet visar prov på. Metoden som tillämpas är närläsning av filmen, vilket resulterar i iakttagelser som ställs i relation till uppsatsens teoretiska utgångspunkter, nämligen Stuart Halls redogörelse för representation, stereotypifiering och motståndsstrategier, jämte Robert Stams och Louise Spences metod där en framställnings tillämpning av specifikt audiovisuella uttrycksmedel synas, samt tidigare forskning kring representationen av romer. LÄS MER