Sökning: "Bertil Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Bertil Nilsson.

 1. 1. Bankers kreditgivning avseende privatpersoners fastighetsköp - effekter av striktare amorteringskrav

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Bertil Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Stricter amortization rules; households debt; housing bubble;

  Sammanfattning : Background: In recent years, the rise in prices of real estate and condominiums has been extraordinary. At the same time, household debt levels have increased worryingly. A high level of indebtedness in households makes them more vulnerable to fluctuations in the market and can affect their entire private economy. LÄS MER

 2. 2. Kredit-kort och gott : En studie om hur svenska konsumenter värderar kreditkortsattribut.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emil Herder; Filip Nilsson; Mats Seglarvik; [2016]
  Nyckelord :Credit card attributes; credit card; bonus system; charity; consumer behaviour; consumer value.; Kreditkortsattribut; kreditkort; bonussystem; välgörenhet; konsumentbeteende; konsumentvärde;

  Sammanfattning : Författare: Emil Herder, Filip Nilsson och Mats Seglarvik Handledare: Anders Hytter Examinator: Bertil Hultén Kurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2016, 4FE63E. Rapportens namn: Kredit-kort och gott Frågeställning: Hur värderar svenska konsumenter olika kreditkortsattribut? Syfte: Det primära syftet med vår studie är att undersöka hur svenska konsumenter värderar kreditkortsattribut på den svenska marknaden och att undersöka eventuella samband som existerar mellan deras värderingar och olika valda variabler. LÄS MER

 3. 3. Kung i livsmedelshyllan : En matnyttig rapport om imagebyggande faktorers påverkan på varumärkeskapitalet för premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Carolina Eldforsen Nilsson; Emma Jakobsson; [2015]
  Nyckelord :Premiumvarumärken; varumärkeskapital; livsmedelsindustrin; varumärkesimage; price premium; varumärkesupplevelsen;

  Sammanfattning : Författare: Carolina Eldforsen Nilsson och Emma Jakobsson Handledare: Åsa Lindström Examinator: Bertil Hultén Kurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2015, 4FE62E. Rapportens namn: Kung i livsmedelshyllan - En matnyttig studie om imagebyggande faktorers påverkan på varumärkeskapitalet för premiumvarumärken inom livsmedelsindustrin. LÄS MER

 4. 4. Development of a Second Screen Content Platform

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Bertil Nilsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Smart televisions are becoming more common in households and with the added capability to both connect to the internet and launch applications they have the possibility to help create a more engaging interactive experience. An interactive experience that extends beyond the classic remote control and into the personal second screen of every viewer. LÄS MER

 5. 5. Methodology for measurements of electrical conductivity of doped silicon carbide

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för material- och tillverkningsteknik

  Författare :Nils-Bertil Frisk; Douglas Jutsell Nilsson; [2014]
  Nyckelord :silicon carbide; powder; repeatability; electric conductivity;

  Sammanfattning : This work aims to develop a method for measurements of electric conductivity of doped silicon carbide in powder form. A general purpose measurement cell is used to produce an array of initial results and the experience and conclusions drawn from those are used to refine both the hardware and methodology. LÄS MER