Sökning: "Ingalill Dahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ingalill Dahl.

  1. 1. Sjuksköterskestudenters upplevelser och erfarenheter av den verksamhetsförlagda utbildningen och hur den påverkar deras syn på omvårdnad

    C-uppsats,

    Författare :Ingalill Dahl; [2006-05-05]
    Nyckelord :caring; nursing student; clinical education;

    Sammanfattning : sjuksköterska (I. Dahl)... LÄS MER