Sökning: "Jakob Holgersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Jakob Holgersson.

 1. 1. Arbetsterapeuters uppfattningar om artificiell intelligens inom arbetsterapi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Dina Jawad; Jakob Holgersson; [2021-05-04]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Artificiell intelligens; Funktionsnedsättning; Aktivitet; Digital kompetens; Vardagsteknologi; Digitala aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med funktionsnedsättning är ofta beroende av teknik för att avhjälpa dessa hinder och digitala tekniska hjälpmedel används i allt större utsträckning av personer med exempelvis kognitiv funktionsnedsättning. Artificiell intelligens blir vanligare inom vården, och har blivit en allt mer integrerad del av tekniska hjälpmedel och i vardagsteknologi. LÄS MER

 2. 2. Camera impact on social impact games : Top down, third person and immersion

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jakob Holgersson; [2016]
  Nyckelord :Immersion; camera angles; spatial presence; games;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Icke-narrativa berättarmetoder i dataspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Jakob Holgersson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fram till nu har en stor majoritet av allt berättande definierats som narrativt. Men dataspelen har möjliggjort berättande som inte passar in på definitionen av ett narrativ. Det här arbetet har granskat om det är möjligt att förmedla en hel berättelse endast med hjälp av icke-narrativa berättarmetoder. LÄS MER