Sökning: "Isak Holm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Isak Holm.

 1. 1. INTERAKTIV MEDIA INOM FRITIDS : Dess påverkan på det sociala samspelet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Isak Holm; [2018]
  Nyckelord :Fritidsverksamhet; socialt samspel; interaktiv media;

  Sammanfattning : Fritidsverksamheten är en skolverksamhet där barn lär sig av det sociala samspelet med andra. Syftet med denna studie är att genom pedagogernas upplevelser få ökad kunskap om barnens sociala samspel när de använder interaktiv media på fritidshemmet. vilket är ett uppdrag som skolverkets (2017) läroplan har givit fritidsverksamheten. LÄS MER

 2. 2. Verifiering av ERTMS-signalprojektering : Tillämpning mot Estland

  M1-uppsats, KTH/Skolan för teknik och hälsa (STH); KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Bahaman Haidari; Isak Holm; [2015]
  Nyckelord :TSD; UNISIG; SUBSET; Eurobalise; Trackcircuit; ETCS; GSM-R; TDOK; BVDok; TSD; UNISIG; SUBSET; Eurobalis; Spårledningar; ETCS; GSM-R; TDOK; BVDok;

  Sammanfattning : Inom EU finns ett regelverk som strävar efter interoperabilitet att det ska vara lätt att kunna resa och göra affärer mellan alla nationer inom EU utan att behöva vare sig byta tåg eller förare. Denna rapport specificerar de olika lagar och regler som utfärdats och specificerats av EU kommissionen och UNISIG samt det svenska nationella regelverket som gäller för ERTMS-signalprojekteringen för markutrustning. LÄS MER