Sökning: "Joanna Rozmus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joanna Rozmus.

  1. 1. Digitalisering och kundlojalitet inom banksektorn

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Joanna Rozmus; Rita Naaom; [2017]
    Nyckelord :digitalization; customer loyalty; banking sector; Digitalisering; kundlojalitet; banksektorn;

    Sammanfattning : Digitaliseringen inom banksektorn har under de senaste åren utvecklats konstant. De stora förändringar som har skett inom banksektorn har lett till att konsumenterna idag kan utföra sina banktransaktioner vilken tid som helst på dygnet, utan att behöva besöka ett bankkontor. LÄS MER